programe fiskalizimi për bizneset

Logical është kompani që ofron zgjidhje teknologjike dhe programe fiskalizimi për operacionet e biznesit për marketet dhe dyqanet e pakicës, bar restorant hoteleri, shitjet me shumicë, distribucion dhe logjistikë. Operojmë në treg që prej Tetor 2012 dhe sot kemi mbi 900 klientë me mbi 2500 pika shitjeje në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Bosnje & Hercegovinë.

programe fiskalizimi
programe për markete, dyqane pakice, shumicë, parashitje, distribucion, bar-kafe dhe logjistikë

programe të fiskalizuara për markete, dyqane pakice, shumicë, parashitje, distribucion, bar-kafe dhe logjistikë

Ne ofrojmë një sërë zgjidhjes & programesh për menaxhimin e shitjeve të pakicës dhe shumicës, si dhe të gjithë operacioneve në dyqane dhe në terren. Gjithashtu, ju menaxhoni me palmar dhe desktop të gjithë veprimet logjistike në dyqane, makina dhe magazina.

programe për fiskalizimin e faturave dhe transfertave

programet tona janë të çertifikuara për fiskalizimin e faturave. Përmes modulit të fiskalizimit, logifis, programet tona komunikojnë me admininstratën tatimore ku nisin faturat dhe marrin faturat e fiskalizuara me numrin unik identifikues të faturës.

integrim me sistemet financiare, ERP dhe integrim në cloud

Programet tona janë të përshtatshme për rrjetet e mëdha përmes integrimit në cloud. Ato integrohen me sistemet financiare nga ku marrin të dhënat si artikuj, barkode, çmime, gjëndje dhe ku dërgojnë dokumentat e krijuara në kohë reale.

punonjës

vite

klientë

pika shitje

programe te fiskalizuara për dyqan market supermarket

programe për markete, dyqane

logical ofron zgjidhje teknologjike / programe për menaxhimin e marketit dhe dyqanit të pakicës, për shitjet, shërbimet, marketingun dhe veprimet logjistike me to.

logical programe fiskalizimi

shitje shumicë & parashitje

logical ofron zgjidhje teknologjike për menaxhimin e operacioneve në terren si parashitje, shitje me shumicë, distribucion dhe operacione med-rep.

programe fiskalizimi për dyqan market supermarket

marketing, crm & raportim

Krijoni karta besnikërie, krijoni oferta të ndryshme për klientët, shpërblejini me voucher, kupona dhe sistem pikësh. Gjeneroni raporte shitjesh.

programe të fiskalizuara për dyqan market supermarket
program fiskalizimi për dyqan market supermarket

programe për bar-restorant-hoteleri

logical ofron programe të fiskalizuara për menaxhimin e barit dhe restorantit, për marrjen e porosive dhe prerjen e faturave, marketingun dhe logjistikën.

programe fiskalizimi për dyqan market supermarket

magazina & logjistikë

Përdorni programe të fiskalizuara për që të menaxhoni stokun dhe veprimet logjistike të magazinës për dyqanet e pakicës, shumicës dhe magazinat e të gjithë madhësive.

software certified for fiscalization

fiskalizim faturash

Fiskalizoni autimatikisht faturat përmes aplikacioneve tona, ose me modulin logifis për fiskalizimin e faturave për klientët që kanë aplikacionet e tyre.

logical blog

të rejat nga logical

×