programe për fiskalizim për bizneset

logical është kompani programesh për fiskalizimin dhe operacionet e biznesit për marketet dhe dyqanet e pakicës, bar restorant hoteleri, shitjet me shumicë, distribucion dhe logjistikë. Operojmë në treg që prej Tetor 2012 dhe sot kemi mbi 900 klientë me mbi 2500 pika shitjeje në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Bosnie & Hercegovinë.

programe për markete, dyqane pakice, shumicë, parashitje, distribucion, bar-kafe dhe logjistikë

Ne ofrojmë një sërë programesh për menaxhimin e shitjeve të pakicës dhe shumicës, si dhe të gjithë operacioneve në dyqane dhe në terren. Gjithashtu ju menaxhoni me palmar dhe desktop të gjithë veprimet logjistike në dyqane, makina dhe magazina.

programe për fiskalizimin e faturave dhe transfertave

programet tona janë të çertifikuara për fiskalizimin e faturave. Përmes modulit të fiskalizimit, logifis, programet tona komunikojnë me admininstratën tatimore ku nisin faturat dhe marrin faturat e fiskalizuara me numrin unik identifikues të faturës.

integrim me sistemet financiare, ERP dhe integrim në cloud

Programet tona janë të përshtatshme për rrjetet e mëdha përmes integrimit në cloud. Ato integrohen me sistemet financiare nga ku marrin të dhënat si artikuj, barkode, çmime, gjëndje dhe ku dërgojnë dokumentat e krijuara në kohë reale.

punonjës

vite

klientë

pika shitje

programe për markete, dyqane

logical ofron programe për menaxhimin e marketit dhe dyqanit të pakicës, për shitjet, shërbimet,
marketingun dhe veprimet logjistike me to.

shitje shumicë & parashitje

logical ofron programe për menaxhimin e operacioneve në terren si parashitje, shitje me shumicë, distribucion dhe operacione med-rep.

marketing, crm & raportim

Krijoni karta besnikërie, krijoni oferta të ndryshme për klientët, shpërblejini me voucher, kupona dhe sistem pikësh. Gjeneroni raporte shitjesh.

programe për bar-restorant-hoteleri

logical ofron programe për menaxhimin e barit dhe restorantit, për marrjen e porosive dhe prerjen e faturave, marketingun dhe logjistikën.

magazina & logjistikë

Menaxhoni stokun dhe veprimet logjistike të magazinës për dyqanet e pakicës, shumicës dhe magazinat e të gjithë madhësive.

fiskalizim faturash

Fiskalizoni autimatikisht faturat përmes aplikacioneve tona, ose me modulin logifis për fiskalizimin e faturave për klientët që kanë aplikacionet e tyre.

logical blog

të rejat nga logical

aplikoni për pozicion pune

hr@logic.al

kontaktoni menaxher shitjeje

sales@logic.al

kontaktoni suportin

support@logic.al