program për
bar & restorante
kontaktoni më shumë
aplikacion në android për
bar & restorante
kontaktoni më shumë
aplikacion në android për
operacione në terren
kontaktoni më shumë
aplikacion android për
magazinën e dyqanit
kontaktoni më shumë
program për
menaxhim hoteli
kontaktoni më shumë
programe të
çertifikuara
për fiskalizim
kontaktoni më shumë
program për
bar-restorant
kontaktoni më shumë
aplikacion android
për bar-restorant
kontaktoni më shumë
aplikacion android për
operacione në terren
kontaktoni më shumë
aplikacion android për
logjistikën e dyqanit
kontaktoni më shumë
program për
hoteleri
kontaktoni më shumë

programe shitjesh për pakicën, shumicën & bar-restorant-hoteleri

PROGRAME PËR DYQANIN & MARKETIN

Programe për shitje për dyqane të vogla, apo rrjete dyqanesh, marketesh apo supermarketesh.

PROGRAME PËR BAR-RESTORANT-HOTELERI

Programe për shitje për menaxhimin e bareve dhe restoranteve dhe programe për menaxhimin e hotelit.

PROGRAME PËR DISTRIBUCIONIN

Programe për distribucion, operacione në terren, shitje me shumicë dhe parashitje..

PROGRAME PËR MAGAZINA

Programe për menaxhimin e dyqanit apo magazinës me palmar për skadenca, inventar, transferta, etj.

disa nga klientët tanë