program për
bar & restorante
kontaktoni më shumë
aplikacion në android për
bar & restorante
kontaktoni më shumë
program për
bar-restorant
kontaktoni më shumëprograme për hoteleri bar restorant - bar and hotel software
program për
menaxhim hoteli
kontaktoni më shumëprograme për hoteleri bar restorant - bar and hotel software
program për
shitje pakice
kontaktoni më shumë
program për
crm & marketing
kontaktoni më shumë
aplikacion iOS & android
për raporte në mobile
kontaktoni më shumë
aplikacion në android për
operacione në terren
kontaktoni më shumë
program për
operacione në terren
kontaktoni më shumë
aplikacion android për
magazinën e dyqanit
kontaktoni më shumë
aplikacion android për
magazinën e kompanisë
kontaktoni më shumë
program për
magazinat e mëdha
kontaktoni më shumë

çertifikim iso

iso/iec 27001:2013

program për
bar-restorant
kontaktoni më shumë
aplikacion android
për bar-restorant
kontaktoni më shumë
program për
bar-restorant
kontaktoni më shumëprograme për hoteleri bar restorant - bar and hotel software
program për
hoteleri
kontaktoni më shumëprograme për hoteleri bar restorant - bar and hotel software
program për
shitje pakice
kontaktoni më shumë
program për
crm & marketing
kontaktoni më shumë
aplikacion android për
raporte në mobile
contact us më shumë
aplikacion android për
operacione në terren
kontaktoni më shumë
program për
distribucion
kontaktoni më shumë
aplikacion android për
logjistikën e dyqanit
kontaktoni më shumë
aplikacion android për
magazinën qëndrore
kontaktoni më shumë

çertifikatë iso

iso/iec 27001:2013

PROGRAME PËR DYQANIN & MARKETIN

Programe për shitje për dyqane të vogla, apo rrjete dyqanesh, marketesh apo supermarketesh.

PROGRAME PËR BAR-RESTORANT-HOTELERI

Programe për shitje për menaxhimin e bareve dhe restoranteve dhe programe për menaxhimin e hotelit.

PROGRAME PËR SHITJE ME SHUMICË

Planifikoni dhe monitoroni distribucionin ex-van me aplikacion në android dhe program në desktop.

PROGRAME PËR PARASHITJE ME SHUMICË

Planifikoni dhe monitoroni parashitjet në terren me aplikacion në android dhe program në desktop.

MENAXHO DYQANIN ME PALMAR

Zgjidhje praktike për optimizimin dhe automatizimin e inventarit në dyqanin apo supermarketin tuaj.

MENAXHO MAGAZINËN ME PALMAR

Zgjidhje për optimizimin dhe automatizimin e inventarit dhe proceseve logjistike të magazinës.

PROGRAME PËR RAPORTE SHITJE

Gjeneroni dhe aksesoni raporte të detajuara dhe analitike të shitjeve në kompjutrin apo smartfonin tuaj.

PROGRAME PËR SKEMA SHITJESH

Zgjidhje për krijim ofertash, bundles, vouchers, kupona për shitjet me pakicë dhe distribucionin.

programe shitjesh për pakicën, shumicën & bar-restorant-hoteleri

Që prej Tetor 2012, ofrojmë programe për shitje, logjistikë, distribucion, e marketing për biznesin e madh dhe të vogël. Programet tona për barin, supermarketet e marketet, shitjen në terren e magazinën janë të integruara me sistemet financiare dhe ERP dhe cloud systems. Zgjidhet tona janë të çertifikuara me çertifikatën iso/iec 27001:2013. Në 2018 shtuam në portofolin tonë zgjidhjen epoint, programe për menaxhimin e hotelit dhe pikave njëshe të barit, restorantit dhe marketit. Zgjidhjet tona janë adoptuar nga bizneset më të mëdha në Shqipëri. Me një eksperiencë mbi 8 vjeçare, jemi zgjidhja më logjike për bizneset e mëdha dhe të mesme. Tashmë jemi të pranishëm dhe në Kosovë, Bosnie & Hercegovinë, Maqedoni e Veriut dhe po punojmë për të konkuruar tregjet në të gjithë Ballkanin së bashku me klientët tanë. Puna jonë për automatizimin e operacioneve të biznesit në rajon, vazhdon me ju…

disa nga klientët tanë