distribucion, flexboard logo, program fiskalizimi, program për distribucion shitje me shumicë, parashitje
flexboard, program fiskalizimi për distribucion shitje me shumicë parashitje

program për distribucion

flexboard është një program në desktop për planifikimin dhe monitorimin e operacioneve në terren. flexboard integrohet me sistemet financiare dhe ERP dhe aplikacionin webflex në cloud dhe integrohet me sistemin e ri të fiskalizimit. Me flexboard krijoni planin e vizitave dhe të shitjeve dhe monitoroni veprimet e agjentëve në terren.

Programe për Distribucion

logical ofron disa programe për distribucion, për planifikimin dhe monitorimin
e operacioneve në terren, për menaxhimin e operacioneve në terren, gjenerimin e
raporteve në mobile, menaxhimin e magazinave, dhe bërjen e pagesave me smartphone.

program për distribucion

flexboard është program për distribucion, shitje me shumicë, parashitje për planifikimin dhe monitorimin e operacioneve në terren. flexboard integrohet me sistemet financiare dhe ERP dhe aplikacionin webflex në cloud dhe integrohet me sistemin e fiskalizimit. Me flexboard krijoni planin e vizitave dhe të shitjeve dhe monitoroni veprimet e agjentëve në terren.

webflex, aplikacion për distribucion shitje me shumicë parashitje, programe fiskalizimi

aplikacion për distribucion

webflex është aplikacion në android për distribucion, shitje me shumicë, parashitje, operacionet në terren dhe med-rep. Integrohet me sistemin e fiskalizimit dhe me sistemet financiare dhe ERP përmes cloud. Merr të dhënat nga sistemet financiare dhe flexboard, programi ynë në desktop për planifikimin dhe monitorimin e operacioneve në terren.

program farmaci

aplikacion për med-rep, farmaci

webflex është aplikacion në android për operacione në terren. Moduli i tij për med-rep shërben për të bërë takime dhe marrëveshje me mjekët për përshkrim farmaceutikësh dhe monitorimin e recetave. Përmes aplikacionit, përfaqësuesit farmaceutikë mund të kontaktojnë mjekët e listuar me kontakt dhe adresë, regjistrojnë takime dhe marrëveshje mbi barnat që ata përshkruajnë dhe monitorojnë rececetat në farmaci.

program me palmar për magazina

program për magazina me palmar

flexcore është program për distribucion për magazina me palmar. flexcore integrohet me sistemet financiare dhe me sistemin e fiskalizimit. Të dhënat si artikuj, çmime, gjëndje merren nga sistemet financiare dhe ju u nisni atyre dokumentat në kohë reale. Me flexcore menaxhoni porosi, shitje, blerje, transferta, inventar, pritje malli, skadenca, printim etiketash, etj.

flexcore, distribucion, programe fiskalizimi per magazina menaxhim stoku

aplikacion për distribucion

webflex është aplikacion në android për operacionet në terren si shitje, parashitje, distribucion dhe med-rep. Integrohet me sistemin e ri të fiskalizimit dhe me sistemet financiare dhe ERP përmes cloud. Merr të dhënat nga sistemet financiare dhe flexboard, programi ynë në desktop për planifikimin dhe monitorimin e operacioneve në terren.

distribucion, flexpay, aplikacion për pagesa

aplikacion për pagesa

flexpay është aplikacion financiar për kryerje pagesash. Klientët mund të paguajnë faturat me aplikacionet e tyre bankare, duke skanuar një kod QR të gjeneruar nga flexpay për faturën. Me flexpay bizneset shmangin pagesat me para në dorë dhe mundësojnë pagesën e faturave me smartfon për klientët.

mcore, raporte shitjesh, programe fiskalizimi, distribucion

raporte në mobile

mcore është aplikacion në android dhe iOS për raporte shitjesh në mobile. Aplikacioni gjeneron grafikë dhe raporte përmbledhëse në smartfon ose tabletë. Integrohet me sistemin e ri të fiskalizimit dhe me sistemet financiare dhe ERP përmes cloud. Merr të dhënat nga sistemet financiare dhe gjeneron raporte shitjesh për ditë, orë, kategori, njësi, operator, dhe faturat e fundit.

flexboard, mcore, raporte shitjesh, distribucion
flexpay, distribucion, pagesa digjitale, aplikacion për pagesa
flexpay, aplikacion për pagesa, fatura elektronike, pagesa elektronike, programe fiskalizimi

aplikacion për pagesa

flexpay është aplikacion financiar për kryerje pagesash. Klientët mund të paguajnë faturat me aplikacionet e tyre bankare, duke skanuar një kod QR të gjeneruar nga flexpay për faturën. Me flexpay bizneset shmangin pagesat me para në dorë dhe mundësojnë pagesën e faturave me smartfon për klientët.

mcore, raporte shitjesh, programe fiskalizimi
flexboard, mcore, raporte shitjesh, distribucion

raporte në mobile

mcore është aplikacion në android dhe iOS për gjenerimin e raporteve dhe grafikëve në smartfon ose tabletë. Integrohet me sistemin e ri të fiskalizimit dhe me sistemet financiare dhe ERP përmes cloud. Merr të dhënat nga sistemet financiare dhe gjeneron raporte për shitjet ditore, orare, për kategori, njësi dhe operator, dhe për faturat e fundit.

Na kontaktoni:

klientët tanë me programe për distribucion

elka logo, programe fiskalizimi, kliente
lufra logo, programe fiskalizimi, kliente
hako logo, programe fiskalizimi, kliente
lori caffe logo, distribucion, palmar, kliente
miniinvest logo, distribucion, kliente
distribucion, delta pharma logo, programe fiskalizimi
×