distribucion

programe për shitje me shumicë & parashitje

webFLEX

program për distribucion, shpërndarje në terren, shitje dhe parashitje

 

webFLEX është një program distribucioni dhe shitjesh në terren. Nëse operoni në industrinë e distribucionit, programi ynë është esencial për të automatizuar shitjet në terren dhe monitoruar agjentët e shitjes. webFLEX mund të instalohet në çdo pajisje Android, smartphone apo tabletë dhe integrohet me të gjitha sistemet financiare dhe ERP.

flexBOARD

program për distribucion, shpërndarje & mbikëqyrjen e agjentëve

 

flexBOARD është një zgjidhje për planifikim, raportim dhe monitorim të veprimeve të skuadrës së shitjes në terren. Me flexBOARD ju mund të planifikoni shitjet dhe vizitat ditore të agjentëve duke automatizuar dhe optimizuar shitjet në terren. Gjithashtu, ju mund të monitoroni agjentët dhe veprimet nëpër klientë me hartë, raporte dhe grafikë të detajuar.

mCORE

program në Android dhe iOS për raportim shitjeje

mCORE është një aplikacion raportimi për distribucionin. Programi ndihmon ekzekutivët e bizneseve të ndjekin shitjet në mënyrë më efektive në çdo kohë dhe vend përmes smartfonit. Përmes mCORE, stafi ekzekutiv ka më shumë mundësi të kontrollojë performancën e agjentëve dhe shitjeve në terren, në kohë reale edhe jashtë zyre.