+355 67 20 00 178 sales@logic.al

program për distribucion

flexboard është një program në desktop për planifikimin dhe monitorimin e operacioneve në terren. flexboard integrohet me sistemet financiare dhe ERP dhe aplikacionin webflex në cloud dhe integrohet me sistemin e ri të fiskalizimit. Me flexboard krijoni planin e vizitave dhe të shitjeve dhe monitoroni veprimet e agjentëve në terren.

program për distribucion

flexboard është një program në desktop për planifikimin dhe monitorimin e operacioneve në terren. flexboard integrohet me sistemet financiare dhe ERP dhe aplikacionin webflex në cloud dhe integrohet me sistemin e ri të fiskalizimit. Me flexboard krijoni planin e vizitave dhe të shitjeve dhe monitoroni veprimet e agjentëve në terren.

aplikacion për distribucion

webflex është aplikacion në android për operacionet në terren si shitje, parashitje, distribucion dhe med-rep. Integrohet me sistemin e ri të fiskalizimit dhe me sistemet financiare dhe ERP përmes cloud. Merr të dhënat nga sistemet financiare dhe flexboard, programi ynë në desktop për planifikimin dhe monitorimin e operacioneve në terren.

aplikacion për distribucion

webflex është aplikacion në android për operacionet në terren si shitje, parashitje, distribucion dhe med-rep. Integrohet me sistemin e ri të fiskalizimit dhe me sistemet financiare dhe ERP përmes cloud. Merr të dhënat nga sistemet financiare dhe flexboard, programi ynë në desktop për planifikimin dhe monitorimin e operacioneve në terren.

aplikacion për pagesa

flexpay është aplikacion financiar për kryerje pagesash. Klientët mund të paguajnë faturat me aplikacionet e tyre bankare, duke skanuar një kod QR të gjeneruar nga flexpay për faturën. Me flexpay bizneset shmangin pagesat me para në dorë dhe mundësojnë pagesën e faturave me smartfon për klientët.

aplikacion për pagesa

flexpay është aplikacion financiar për kryerje pagesash. Klientët mund të paguajnë faturat me aplikacionet e tyre bankare, duke skanuar një kod QR të gjeneruar nga flexpay për faturën. Me flexpay bizneset shmangin pagesat me para në dorë dhe mundësojnë pagesën e faturave me smartfon për klientët.

raporte në mobile

mcore është aplikacion në android dhe iOS për gjenerimin e raporteve dhe grafikëve në smartfon ose tabletë. Integrohet me sistemin e ri të fiskalizimit dhe me sistemet financiare dhe ERP përmes cloud. Merr të dhënat nga sistemet financiare dhe gjeneron raporte për shitjet ditore, orare, për kategori, njësi dhe operator, dhe për faturat e fundit.

raporte në mobile

mcore është aplikacion në android dhe iOS për gjenerimin e raporteve dhe grafikëve në smartfon ose tabletë. Integrohet me sistemin e ri të fiskalizimit dhe me sistemet financiare dhe ERP përmes cloud. Merr të dhënat nga sistemet financiare dhe gjeneron raporte për shitjet ditore, orare, për kategori, njësi dhe operator, dhe për faturat e fundit.

klientët tanë