distribucion

programe për distribucion, shitje me shumicë, shitje në terren & parashitje

logical ofron një zgjidhje të plotë për distribucionin, për shitje me shumicë, shitje në terren, parashitje dhe operacione të ndryshme në terren. Me aplikacionin webFLEX, agjentët apo operatorët në terren mund të përpilojnë fatura, të bëjnë transferta, krijojnë ekspozitorë, etj. Me programin flexBOARD, supervizorët dhe menaxherët mund të planifikojnë buxhetit, planin e vizitave, ofertat dhe promocionet si dhe të gjenerojnë raporte të ndryshme. Me mCORE menaxherët aksesojnë raporte direkt nga celulari. Me flexPAY, klientët mund të paguajnë faturat me aplikacionet e tyre bankare duke skanuar një kod QR. Programet janë të integruara në cloud me sistemet financiare dhe ERP. Ato marrin të dhëna nga sistemet financare dhe dërgojnë dokumenta tek to.

program për operacione në terren

 

webFLEX është një program për distribucion, shitje në terren dhe parashitje. Programi ynë është esencial për të automatizuar shitjet në terren dhe monitoruar agjentët e shitjes në kohë reale. Mund të instalohet në çdo pajisje Android, smartphone apo tabletë dhe integrohet me të gjitha sistemet financiare dhe ERP.

program për planifikim shitjesh në terren

 

flexBOARD është një program për distribucion për planifikim shitjesh dhe monitorim agjentësh. Është ndërtuar për të ndjekur, automatizuar dhe optimizuar transaksionet ditore të skuadrës së shitjes. Me flexBOARD ndiqni ecurinë e operacioneve të biznesit dhe krijoni dhe implementoni skema shitjeje dhe marketingu.

program për raporte në mobile

mCORE është një aplikacion për raporte shitjeje në mobile për bizneset e distribucionit, shitjeve në terren, me shumicë e parashitje. Me mCORE ju mund të ndiqni shitjet në mënyrë më efektive në çdo kohë, vend dhe përmes smartfonit. Raportet janë të shoqëruara me grafikë që ju japin një pamje të plotë rreth suksesit të operacioneve në biznesin tuaj.

aplikacion android për pagesa

flexPAY është një aplikacion finance i cili mundëson kryerjen e pagesave përmes smartfonëve. Klientët mund të paguajnë faturat me aplikacionet e tyre bankare, duke skanuar kodin QR të gjeneruar nga flexPAY për këto fatura. Me flexPAY ju mund të aksesoni arkivën e të gjithë pagesave të bëra më parë sipas datës dhe orës.

Klientët e Distribucionit

 
 

logical ofron një zgjidhje të plotë për distribucionin, për shitje me shumicë, shitje në terren, parashitje dhe operacione të ndryshme në terren. Me aplikacionin webFLEX, agjentët apo operatorët në terren mund të përpilojnë fatura, të bëjnë transferta, krijojnë ekspozitorë, etj. Me programin flexBOARD, supervizorët dhe menaxherët mund të planifikojnë buxhetit, planin e vizitave, ofertat dhe promocionet si dhe të gjenerojnë raporte të ndryshme. Me mCORE menaxherët aksesojnë raporte direkt nga celulari. Me flexPAY, klientët mund të paguajnë faturat me aplikacionet e tyre bankare duke skanuar një kod QR. Programet janë të integruara në cloud me sistemet financiare dhe ERP. Ato marrin të dhëna nga sistemet financare dhe dërgojnë dokumenta tek to.

program për operacione në terren

 

webFLEX është një program për distribucion, shitje në terren dhe parashitje. Programi ynë është esencial për të automatizuar shitjet në terren dhe monitoruar agjentët e shitjes në kohë reale. Mund të instalohet në çdo pajisje Android, smartphone apo tabletë dhe integrohet me të gjitha sistemet financiare dhe ERP.

program për planifikim shitjesh në terren

 

flexBOARD është një program për distribucion për planifikim shitjesh dhe monitorim agjentësh. Është ndërtuar për të ndjekur, automatizuar dhe optimizuar transaksionet ditore të skuadrës së shitjes. Me flexBOARD ndiqni ecurinë e operacioneve të biznesit dhe krijoni dhe implementoni skema shitjeje dhe marketingu.

program për raporte në mobile

mCORE është një aplikacion për raporte shitjeje në mobile për bizneset e distribucionit, shitjeve në terren, me shumicë e parashitje. Me mCORE ju mund të ndiqni shitjet në mënyrë më efektive në çdo kohë, vend dhe përmes smartfonit. Raportet janë të shoqëruara me grafikë që ju japin një pamje të plotë rreth suksesit të operacioneve në biznesin tuaj.

aplikacion android për pagesa

flexPAY është një aplikacion finance i cili mundëson kryerjen e pagesave përmes smartfonëve. Klientët mund të paguajnë faturat me aplikacionet e tyre bankare, duke skanuar kodin QR të gjeneruar nga flexPAY për këto fatura. Me flexPAY ju mund të aksesoni arkivën e të gjithë pagesave të bëra më parë sipas datës dhe orës.

Klientët e Distribucionit