shitje me pakicë

programe shitjeje për dyqane, markete, supermarkete & rrjete pakice

logical ofron zgjidhje të plotë për kompanitë që operojnë në industrinë e shitjeve me pakicë me programe për shitje me pakicë POS për shitje, shërbime, CRM, marketing e raportim dhe aplikacione android dhe desktop për menaxhimin e dyqaneve dhe magazinave me palmar. Programet e logical janë të integruara në cloud dhe me sistemet financiare dhe ERP. Programet marrin të dhënat (master data) direkt nga sistemet financiare të klientëve dhe dërgojnë dokumenta tek këto programe, gjithshka në kohë reale. Zgjidhja e shitjeve me pakicë logical është sidomos e përshtatshme për marketet, dyqanet, supermarketet me njësi të shumëfishta si rrjete apo zinxhirë marketesh e dyqanesh të shitjeve me pakicë.

program për dyqane e markete

 

logiPOS është një program për dyqane, markete, supermarkete dhe rrjete marketesh. Programi mundëson lidhjet me kasat fiskale, peshore rrjeti, printera etiketimi, video regjistrues dixhitalë si dhe me ndërfaqe touch screen. Integrohet me programin tuaj financiar si Financa 5, Microsoft Dynamics NAV, Alpha (Web, Business).

program për menaxhim dyqani me palmar

 

flexSTORE është një program për menaxhimin e dyqanit me palmar. Përmes flexSTORE ju mund të bëni porositë, blerjet, furnitorët, pritje malli, lëvizje stoku, skadenca, inventar, printim etiketash me palmar. Me versionin në desktop shihni porositë, faturat, inventarin, etj. Programi lidhet me sistemet financiare dhe ERP.

menaxhim i magazinës me palmar

 

flexCORE është një program për menaxhimin e magazinës qëndrore të rrjeteve të pakicës me palmar. Me flexCORE, zinxhirët e marketeve, supermarketeve, dyqaneve të pakicës mund të administrojnë blerjet, shitjet, inventarin dhe magazinën, lëvizjen e stokut, porositë në magazinë, pritje malli, printim etiketash, skadencat, etj.

program për CRM, marketing & raportim

 

logiMARK është një program për CRM, marketing dhe raportim për dyqane dyqane e markete të pakicës. Me logiMARK ju mund të aplikoni skema shitjeje dhe marketingu si bundle packs, voucher, happy hour, kupona, etj dhe të shpërbleni klientët me një sistem pikësh të mbledhura në karta besnikërie. Gjithashtu ju gjeneroni raporte për shitjet dhe ofertat.

program për raporte në mobile

mCORE është një aplikacion për raporte shitjeje në mobile për dyqanet e shitjeve me pakicë, marketet, supermarketet, rrjetet e pakicës. Me mCORE ju mund të ndiqni shitjet në mënyrë më efektive në çdo kohë, vend dhe përmes smartfonit. Raportet janë të shoqëruara me grafikë që ju japin një pamje të plotë rreth suksesit të operacioneve në biznesin tuaj.

Klientët në Shitje me Pakicë

 
 

logical ofron zgjidhje të plotë për kompanitë që operojnë në industrinë e shitjeve me pakicë me programe për shitje me pakicë POS për shitje, shërbime, CRM, marketing e raportim dhe aplikacione android dhe desktop për menaxhimin e dyqaneve dhe magazinave me palmar. Programet e logical janë të integruara në cloud dhe me sistemet financiare dhe ERP. Programet marrin të dhënat (master data) direkt nga sistemet financiare të klientëve dhe dërgojnë dokumenta tek këto programe, gjithshka në kohë reale. Zgjidhja e shitjeve me pakicë logical është sidomos e përshtatshme për marketet, dyqanet, supermarketet me njësi të shumëfishta si rrjete apo zinxhirë marketesh e dyqanesh të shitjeve me pakicë.

program për dyqane e markete

logiPOS është një program për dyqane, markete, supermarkete dhe rrjete marketesh. Programi mundëson lidhjet me kasat fiskale, peshore rrjeti, printera etiketimi, video regjistrues dixhitalë si dhe me ndërfaqe touch screen. Integrohet me programin tuaj financiar si Financa 5, Microsoft Dynamics NAV, Alpha (Web, Business).

program për menaxhim dyqani me palmar

flexSTORE është një program për menaxhimin e dyqanit me palmar. Përmes flexSTORE ju mund të bëni porositë, blerjet, furnitorët, pritje malli, lëvizje stoku, skadenca, inventar, printim etiketash me palmar. Me versionin në desktop shihni porositë, faturat, inventarin, etj. Programi lidhet me sistemet financiare dhe ERP.

menaxhim i magazinës me palmar

flexCORE është një program për menaxhimin e magazinës qëndrore të rrjeteve të pakicës me palmar. Me flexCORE, zinxhirët e marketeve, supermarketeve, dyqaneve të pakicës mund të administrojnë blerjet, shitjet, inventarin dhe magazinën, lëvizjen e stokut, porositë në magazinë, pritje malli, printim etiketash, skadencat, etj.

program për CRM, marketing & raportim

logiMARK është një program për CRM, marketing dhe raportim për dyqane dyqane e markete të pakicës. Me logiMARK ju mund të aplikoni skema shitjeje dhe marketingu si bundle packs, voucher, happy hour, kupona, etj dhe të shpërbleni klientët me një sistem pikësh të mbledhura në karta besnikërie. Gjithashtu ju gjeneroni raporte për shitjet dhe ofertat.

program për raporte në mobile

mCORE është një aplikacion për raporte shitjeje në mobile për dyqanet e shitjeve me pakicë, marketet, supermarketet, rrjetet e pakicës. Me mCORE ju mund të ndiqni shitjet në mënyrë më efektive në çdo kohë, vend dhe përmes smartfonit. Raportet janë të shoqëruara me grafikë që ju japin një pamje të plotë rreth suksesit të operacioneve në biznesin tuaj.

Klientët në Shitje me Pakicë