aplikacion për distribucion, shitje me shumicë, parashitje

webflex është aplikacion në android për distribucion, shitje me shumicë, parashitje, operacionet në terren dhe med-rep. Integrohet me sistemin e fiskalizimit dhe me sistemet financiare dhe ERP përmes cloud. Merr të dhënat nga sistemet financiare dhe flexboard, programi ynë në desktop për planifikimin dhe monitorimin e operacioneve në terren.

planifikoni & monitoroni operacionet

Agjentët ndjekin planin e vizitave të përcaktuar nga supervizorët dhe regjistrojnë çdo operacion me vendndodhje përmes GPS tracking dhe me kohë për vizitë. Ata mund të bëjnë porosi, fatura, transferta, pagesa, arkëtime, regjistrim merchandise, etj.

fiskalizoni automatikisht faturat

Agjentët përpilojnë faturat me aplikacion dhe i printojnë ato me printer portativ. webflex integrohet me sistemin e fiskalizimit duke mundësuar kështu fiskalizimin automatik të faturave përmes komunikimit me administratën tatimore.

integrim me sistemet financiare

webflex integrohet me sistemet financiare dhe me programin flexboard përmes cloud. Merr prej tyre të dhënat si artikuj, gjëndje, çmime dhe plan vizitash dhe dërgon doukumentat e krijuara në kohë reale, ose sinkronizon ato kur ka internet.

operacionet në terren

Agjentët mund të ndjekin një plan të përcaktuar
vizitash për operacionet për t’u bërë nëpër klientë.

shitje & parashitje

Krijoni porosi, fatura dhe transferta dhe printojini
me printer portativ të lidhur në bluetooth.

pagesa & arkëtime

Regjistroni pagesa e arkëtime lidhur me faturat
përkatëse. Kontrolloni balancën dhe limitin e klientit.

promovime

Agjentët mund të regjistrojnë me nr. serial dhe foto,
artikujt promocionalë që dorëzojnë tek klientët.

gjëndje magazine

Kontrolloni gjëndjen e artikujve në magazinë
makine apo dhe magazina të tjera.

merchandise

Agjentët mund të fotografojnë ekspozitorët me
foto para & pas & nisin këtë dokument në sistem.

klientët e webflex