program për menaxhim dyqani me palmar

program për menaxhim dyqani me palmar

flexstore është program për menaxhim dyqani me palmar në android. Programi integrohet me sistemet financiare dhe sistemin e fiskalizimit. Të dhënat si artikuj, çmime, gjëndje merren nga sistemet financiare dhe ju u nisni atyre dokumentat e krijuara në kohë reale. Me flexstore bëni porosi, shitje, blerje, transferta, inventar, pritje malli, skadenca, printim etiketash, etj.

program me palmar për magazina
program për menaxhim dyqani me palmar

veprime me artikujt në palmar

Merrni artikujt me barkode, çmime, gjëndje nga sistemet financiare në kohë reale. Skanoni barkodet ose kërkoni artikujt me emër ose kod për t’i shtuar në dokumenta. Regjistroni skadencat, bëni inventarin dhe printoni etiketa të skanueshme për raftet.

veprime me klientët

Me flexstore ju mund të krijoni dokumenta porosie ose fatura shitjeje për klientët tuaj. Zgjidhni klientin nga një listë e krijuar në aplikacion, vendosni artikujt me sasi, krijoni porosi apo fatura të fiskalizuara dhe printojini me printer portativ.

furnizime & transferta me palmar

Me flexstore mund të krijoni faturë blerjeje duke zgjedhur furnitorin, shtuar artikujt me sasi dhe nisur faturën tek ta. Bëni pritje malli duke skanuar kutitë apo mallin në pritje. Krijoni urdhër transferte për furnizim nga magazina qëndrore e rrjetit.

porosi & shitje

Krijoni dokumenta porosie ose fatura shitjeje
për shitje artikujsh klientëve tuaj.

blini nga furnitorët

Blini artikuj nga furnitorët, krijoni fatura
blerjeje dhe bëni pritjen e mallit.

transferoni artikujt

Krijoni dokumenta transferte për të transferuar
artikujt nga njëra magazinë në tjetrën.

program për menaxhim dyqani me palmar

bëni inventarin

Skanoni artikujt për t’i shtuar në inventar me
sasi dhe në zona e minizona të përcaktuara.

regjistroni skadencat

Skanoni artikujt për të shtuar datën e skadencës
dhe sasinë e artikujve me këtë skadencë.

printim etiketash

Printoni etiketa për artikujt dhe raftet.
Zgjidhni sasinë dhe përmasën e etiketës.

klientët e flexstore

spar logo, kliente, fiskalizimi
iper market logo
marketi im logo, kliente
arteg logo
hako logo, programe fiskalizimi, kliente
klient logo, miniso
×