program për distribucion, shitje me shumicë, parashitje

flexboard është një program në desktop për distribucion, shitje me shumicë, parashitje për planifikimin dhe monitorimin e operacioneve në terren. flexboard integrohet me sistemet financiare dhe ERP dhe aplikacionin webflex në cloud dhe integrohet me sistemin e fiskalizimit. Me flexboard krijoni planin e vizitave dhe të shitjeve dhe monitoroni veprimet e agjentëve në terren.

planifikoni operacionet në terren

Planifikoni vizitat e agjentëve, buxhetin, ofertat dhe promocionet, targetin dhe KPI për agjentët e klientët. Caktoni detyra, skeduloni punët e agjentëve në terren, përcaktoni targete për shitjet, shumë lehtë dhe shumë thjesht.

monitoroni shitjet & agjentët

Me flexboard, ju mund të monitoroni sa janë realizuar targetet e përcaktuara për klientë, agjentë, shitje në përgjithësi. Aksesoni raporte të ndryshme që ju tregojnë me shifra, harta, grafikë, krahasime, etj. se si ka performuar biznesi në tërësi.

krijoni oferta & receta

Me flexboard ju mund të krijoni ose aplikoni receta të gatshme për oferta, ulje, promocione dhe t’i caktoni ato për agjentët, klientët, ditët që zgjidhni. Krijoni oferta në faturë, çmim, artikuj, sasi, zbritje për klientë, etj.

plan vizitash

Krijoni plan apo itinerar vizitash për t’u ndjekur
nga operatorët me detyra dhe optimizim rutesh.

plan shitjeje

Krijoni plan shitjeje për ditë, javë, muaj, vit, operator,
klient, artikull, kategori dhe verifikoni realizimin.

krijoni oferta

Krijoni oferta promocionale dhe skema shitjesh
në pak hapa duke ndjekur skema të gatshme.

operatorë

Monitoroni operatorët në terren me gjurmim me GPS
dhe verifikoni realizimin e itinerarit dhe targeteve.

klientë

Regjistroni klientët me informacion kontakti dhe
vendndodhje. Gjeneroni raporte për veprimet me ta.

magazina

Bëni transferta, urdhëra transfertash dhe shitjesh,
fletë hyrje dhe dalje, caktim detyrash për operatorët.

klientët e flexboard