distribucion, program për distribucion shitje me shumicë, parashitje

Program për distribucion, shitje me shumicë, parashitje

flexboard është një program në desktop për distribucion, shitje me shumicë, parashitje për planifikimin dhe monitorimin e operacioneve në terren. Programi mund të integrohet me sistemet financiare dhe ERP dhe aplikacionin webflex në cloud dhe me sistemin e fiskalizimit. Me flexboard krijoni planin e vizitave dhe të shitjeve dhe monitoroni veprimet e agjentëve në terren. Gjithashtu, mund të gjeneroni raporte që ju ndihmojnë të merrni vendime më të shpejta por edhe të ndiqni ecurinë e shitjeve ditore, mujore, 3-mujore, 6-mujore apo vjeçare.

program fiskalizimi për distribucion shitje me shumicë parashitje
program fiskalizimi për distribucion shitje me shumicë parashitje

Planifikoni operacionet në terren

Planifikoni vizitat e agjentëve, buxhetin, ofertat dhe promocionet, targetin dhe KPI për agjentët e klientët. Caktoni detyra, skeduloni punët e agjentëve në terren, përcaktoni targete për shitjet, shumë lehtë dhe shumë thjesht.

Monitoroni shitjet & agjentët

Me flexboard distribucion, ju mund të monitoroni sa janë realizuar targetet e përcaktuara për klientë, agjentë, shitje në përgjithësi. Aksesoni raporte të ndryshme që ju tregojnë me shifra, harta, grafikë, krahasime, etj. se si ka performuar biznesi në tërësi.

Krijoni oferta & receta

Me flexboard ju mund të krijoni ose aplikoni receta të gatshme për oferta, ulje, promocione dhe t’i caktoni ato për agjentët, klientët, ditët që zgjidhni. Krijoni oferta në faturë, çmim, artikuj, sasi, zbritje për klientë, etj.

plan vizitash

Krijoni plan apo itinerar vizitash për t’u ndjekur
nga operatorët me detyra dhe optimizim rutesh.

plan shitjeje

Krijoni plan shitjeje për ditë, javë, muaj, vit, operator,
klient, artikull, kategori dhe verifikoni realizimin.

krijoni oferta

Krijoni oferta promocionale dhe skema shitjesh
në pak hapa duke ndjekur skema të gatshme.

program për distribucion, shitje me shumicë, parashitje, program fiskalizimi

operatorë

Monitoroni operatorët në terren me gjurmim me GPS
dhe verifikoni realizimin e itinerarit dhe targeteve.

klientë

Regjistroni klientët me informacion kontakti dhe
vendndodhje. Gjeneroni raporte për veprimet me ta.

magazina

Bëni transferta, urdhëra transfertash dhe shitjesh,
fletë hyrje dhe dalje, caktim detyrash për operatorët.

klientët e flexboard

lufra logo, programe fiskalizimi, kliente
elka logo, programe fiskalizimi, kliente
mulliri i vjeter logo, programe fiskalizimi, kliente
hako logo, programe fiskalizimi, kliente
moncafe logo, programe fiskalizimi, kliente
extra milk logo, programe fiskalizimi, kliente
×