logjistikë

programe për magazina për shitje me pakicë dhe shumicë

logical ofron zgjidhje të plota logjistike për bizneset e shitjeve me pakicë, shumicë të të gjitha përmasave. Aplikacionet tona në desktop dhe mobile janë të ndërtuara për të menaxhuar magazina të mëdha për bizneset e shumicës dhe distribucionit, si dhe magazina të pakicës. Me aplikacionet tona, bizneset mund të menaxhojnë multi-magazina dhe magazinat e shumë dyqaneve të një rrjeti. Me zgjidhjet tona logjistike mund të aplikoni FIFO, FEFO, ose LIFO për optimizimin e hyrje-daljeve në magazinë dhe zvogëlimin e humbjeve nga skadencat, mund të gjurmoni produktet me lot-e, nëpër qeliza, të optimizoni rutet, si dhe të bëni inventarë, printoni etiketa, bëni porosi, blerje dhe transferta, pritje malli, regjistroni skadenca, etj.

program për magazint e mëdha

 

flexLOGISTIC është një program për menaxhimin e magazinës me palmar dhe në desktop, për distributorë të mëdhenj. Konfiguroni raftet, magazinën në 3D, algoritmat për lëvizjen e mallrave (FIFO, FEFO, LIFO), profilet e përdoruesve. Aksesoni inventarin, shikoni gjëndjen e qelizave, sistemimet, raportet e performancës dhe monitoroni hyrje-daljet.

program magazine për rrjetet e pakicës

 

flexCORE është një program për menaxhimin e magazinës qëndrore të rrjeteve të pakicës me palmar. Me flexCORE, zinxhirët e marketeve, supermarketeve, dyqaneve të pakicës mund të administrojnë blerjet, shitjet, inventarin dhe magazinën, lëvizjen e stokut, porositë në magazinë, pritje malli, printim etiketash, skadencat, etj.

program për menaxhim dyqani me palmar

 

flexSTORE është një program për menaxhimin e dyqanit me palmar. Përmes flexSTORE ju mund të bëni porositë, blerjet, furnitorët, pritje malli, lëvizje stoku, skadenca, inventar, printim etiketash me palmar. Me versionin në desktop shihni porositë, faturat, inventarin, etj. Programi lidhet me sistemet financiare dhe ERP.

Klientët e Logjistikës

 
 

logical ofron zgjidhje të plota logjistike për bizneset e shitjeve me pakicë, shumicë të të gjitha përmasave. Aplikacionet tona në desktop dhe mobile janë të ndërtuara për të menaxhuar magazina të mëdha për bizneset e shumicës dhe distribucionit, si dhe magazina të pakicës. Me aplikacionet tona, bizneset mund të menaxhojnë multi-magazina dhe magazinat e shumë dyqaneve të një rrjeti. Me zgjidhjet tona logjistike mund të aplikoni FIFO, FEFO, ose LIFO për optimizimin e hyrje-daljeve në magazinë dhe zvogëlimin e humbjeve nga skadencat, mund të gjurmoni produktet me lot-e, nëpër qeliza, të optimizoni rutet, si dhe të bëni inventarë, printoni etiketa, bëni porosi, blerje dhe transferta, pritje malli, regjistroni skadenca, etj.

program për magazinat e mëdha

 

flexLOGISTIC është një program për menaxhimin e magazinës me palmar dhe në desktop, për distributorë të mëdhenj. Konfiguroni raftet, magazinën në 3D, algoritmat për lëvizjen e mallrave (FIFO, FEFO, LIFO), profilet e përdoruesve. Aksesoni inventarin, shikoni gjëndjen e qelizave, sistemimet, raportet e performancës dhe monitoroni hyrje-daljet.

program magazine për rrjetet e pakicës

 

flexCORE është një program për menaxhimin e magazinës qëndrore të rrjeteve të pakicës me palmar. Me flexCORE, zinxhirët e marketeve, supermarketeve, dyqaneve të pakicës mund të administrojnë blerjet, shitjet, inventarin dhe magazinën, lëvizjen e stokut, porositë në magazinë, pritje malli, printim etiketash, skadencat, etj.

program për menaxhim dyqani me palmar

 

flexSTORE është një program për menaxhimin e dyqanit me palmar. Përmes flexSTORE ju mund të bëni porositë, blerjet, furnitorët, pritje malli, lëvizje stoku, skadenca, inventar, printim etiketash me palmar. Me versionin në desktop shihni porositë, faturat, inventarin, etj. Programi lidhet me sistemet financiare dhe ERP.

Klientët e Logjistikës