+355 67 20 00 178 sales@logic.al

menaxhim dyqani me palmar

flexstore është aplikacion në android për menaxhimin e dyqanit me palmar. Integrohet me sistemet financiare dhe të fiskalizimit. Të dhënat si artikuj, çmime, gjëndje merren nga sistemet financiare dhe ju u nisni atyre dokumentat në kohë reale. Me flexstore bëni porosi, shitje, blerje, transferta, inventar, pritje malli, skadenca, printim etiketash, etj.

menaxhim dyqani me palmar

flexstore është aplikacion në android për menaxhimin e dyqanit me palmar. Integrohet me sistemet financiare dhe të fiskalizimit. Të dhënat si artikuj, çmime, gjëndje merren nga sistemet financiare dhe ju u nisni atyre dokumentat në kohë reale. Me flexstore bëni porosi, shitje, blerje, transferta, inventar, pritje malli, skadenca, printim etiketash, etj.

menaxhim magazine me palmar

flexcore është aplikacion në android për menaxhimin e magazinës me palmar. Integrohet me sistemet financiare dhe të fiskalizimit. Të dhënat si artikuj, çmime, gjëndje merren nga sistemet financiare dhe ju u nisni atyre dokumentat në kohë reale. Me flexcore menaxhoni porosi, shitje, blerje, transferta, inventar, pritje malli, skadenca, printim etiketash, etj.

menaxhim magazine me palmar

flexcore është aplikacion në android për menaxhimin e magazinës me palmar. Integrohet me sistemet financiare dhe të fiskalizimit. Të dhënat si artikuj, çmime, gjëndje merren nga sistemet financiare dhe ju u nisni atyre dokumentat në kohë reale. Me flexcore menaxhoni porosi, shitje, blerje, transferta, inventar, pritje malli, skadenca, printim etiketash, etj.

menaxhoni magazinat e mëdha

flexlogistic është program për operacionet logjistike të magazinave të mëdha përmes palmarit dhe në desktop. Integrohet me të gjithë sistemet financiare dhe ERP. Me flexlogistic konfiguroni magazinën në 3D, menaxhoni atë me algoritma FIFO, LIFO, FEFO, menaxhoni inventar, skadenca, hyrje-dalje, gjurmim, optimizim rutesh.

menaxhoni magazinat e mëdha

flexlogistic është program për operacionet logjistike të magazinave të mëdha përmes palmarit dhe në desktop. Integrohet me të gjithë sistemet financiare dhe ERP. Me flexlogistic konfiguroni magazinën në 3D, menaxhoni atë me algoritma FIFO, LIFO, FEFO, menaxhoni inventar, skadenca, hyrje-dalje, gjurmim, optimizim rutesh.

program për magazina

elogistic është program biznesi për magazinat. Me epoint ju mund të menaxhoni magazina statike dhe lëvizëse, të menaxhoni artikujt me gjëndje dhe gjeneroni raporte. Listoni artikujt me përshkrim, barkod, kosto, çmim, përbërje, specifika, esktra, gjëndje. Regjistroni furnitorë dhe gjeneroni raporte për hyrje, dalje, inventar, blerje, shitje, etj.

program për magazina

elogistic është program biznesi për magazinat. Me epoint ju mund të menaxhoni magazina statike dhe lëvizëse, të menaxhoni artikujt me gjëndje dhe gjeneroni raporte. Listoni artikujt me përshkrim, barkod, kosto, çmim, përbërje, specifika, esktra, gjëndje. Regjistroni furnitorë dhe gjeneroni raporte për hyrje, dalje, inventar, blerje, shitje, etj.

program për ecommerce

logistore është një zgjidhje ecommerce për ndërtimin, menaxhimin dhe promovimin e dyqanit tuaj online. Me logistore mund të shisni artikuj nga një faqe web & Facebook, menaxhoni shitjet në desktop & mobile. Ngarkoni artikujt me kode, çmime, kategori dhe foto, dhe listojini në dyqanin online sipas gjëndjes. Menaxhoni porositë, pagesat & dërgimet.

program për ecommerce

logistore është një zgjidhje ecommerce për ndërtimin, menaxhimin dhe promovimin e dyqanit tuaj online. Me logistore mund të shisni artikuj nga një faqe web & Facebook, menaxhoni shitjet në desktop & mobile. Ngarkoni artikujt me kode, çmime, kategori dhe foto, dhe listojini në dyqanin online sipas gjëndjes. Menaxhoni porositë, pagesat & dërgimet.

klientët tanë