program për marketing, raporte dhe menaxhim klientësh

marketing, raporte shitjesh dhe menaxhim klientësh

logimark është program për marketing, raporte shitjesh dhe menaxhim klientësh. Integrohet me sistemin e ri të fiskalizimit dhe me sistemet financiare dhe ERP përmes cloud. Lidhet me programet e tjera të logical për shitje pakice, bar-restorant dhe operacione në terren. Me logimark, përdorni skema apo receta të gatshme për të krijuar oferta dhe promocione, menaxhoni klientët me karta besnikërie, dhe gjeneroni raporte dhe grafikë për shitjet dhe të dhëna të tjera.

logimark, program për marketing, raporte dhe menaxhim klientësh
program për marketing, raporte dhe menaxhim klientësh

menaxhim klientësh

Me funksionin CRM, ju mund të krijoni karta besnikërie me nivele të ndryshme përfitimi, të regjistroni klientët në një databazë dhe të menaxhoni sistemin e shpërblimit me pikë. Ju gjeneroni dhe raporte për blerjet e klientëve.

marketing, oferta dhe promocione

Përdorni skema të gatshme për të krijuar promocione dhe aplikojini ato në programet e shitjeve. Krijoni voucher, kupona, zbritje në faturë, kategori apo artikull, bundle pack, happy hour, ulje për evente apo klientë të përsëritur dhe katalogë me ulje.

raporte shitjesh të detajuara

Me logimark ju mund të gjeneroni raporte shitjesh dhe statitistika të shumëllojshme të biznesit tuaj. Gjeneroni raporte për shitjet ditore dhe orare, për operatorë dhe klientë, fatura, kategori apo artikuj, tavolinë, shportë apo pikë shitje, etj.

program për marketing, raporte dhe menaxhim klientësh

bundle pack

Kombinoni artikuj nga kategori të ndryshme
dhe shitini me ulje për të rritur shitjet.
program për marketing, raporte dhe menaxhim klientësh

karta besnikërie

Menaxhoni klientët me karta besnikërie dhe shpërblejini ata me sistem pikësh.
program për marketing, raporte dhe menaxhim klientësh

kupona & voucher

Nxisni klientët duke ofruar ulje me kupona,
voucher, zbritje fature, pikë shpërblimi.
program për marketing, raporte dhe menaxhim klientësh
program për marketing, raporte dhe menaxhim klientësh

happy hour

Aplikoni çmime me ulje në një kohë specifike
të ditës. Mund të zgjidhni dhe për cilët klientë.
program për marketing, raporte dhe menaxhim klientësh

katalogë

Krijoni katalogë me çmime preferenciale për
një listë artikujsh, për një periudhë të caktuar.
program për marketing, raporte dhe menaxhim klientësh

evente speciale

Shpërbleni klientët duke i ofruar zbritje në faturë
për evente të veçanta si për shembull ditëlindje.

klientët e logimark

spar logo, kliente, fiskalizimi
kfc logo, kliente, programe fiskalizimi
neptun logo, fiskalizimi, programe fiskalizimi
lufra logo, programe fiskalizimi, kliente
pascucci logo, kliente
fga logo, kliente