raporte në mobile

mcore është aplikacion në android dhe iOS për gjenerimin e raporteve dhe grafikëve në smartfon ose tabletë. Integrohet me sistemin e ri të fiskalizimit dhe me sistemet financiare dhe ERP përmes cloud. Merr të dhënat nga sistemet financiare dhe gjeneron raporte për shitjet ditore, orare, për kategori, njësi dhe operator, dhe për faturat e fundit.

shikoni faturat e fundit me detaje

Me mcore ju mund të gjeneroni një raport për të parë faturat e fundit të krijuara
nga operatorët në kohë reale. Gjeneroni raportin me faturën, referencën, operatorin,
datën, orën dhe totalin, si dhe detaje për artikujt e shitur për secilën faturë.

shitje orare dhe ditore në mobile

Me mcore ju mund të shikoni shitjet për çdo ditë të javës dhe çdo orë të ditës. Shikoni totalet e shitjeve për çdo ditë të javës dhe të orëve të ditës së fundit, dhe shikoni trendin në lëvizje si dhe cilat orë dhe ditë kanë më shumë dhe më pak shitje.

krahasoni operatorë, njësi, kategori

Gjeneroni grafikë me pie chart për të krahasuar performancën e shitjeve midis operatorëve, kategorive të artikujve të shitur dhe njësive të biznesit. Shikoni totalin e shitjeve dhe se si torta ndahet për secilën prej këtyre elementëve të biznesit tuaj.

shitje për operatorë

Gjeneroni raporte për operatorë, për të parë
cilët nga operatorët kanë qenë më të suksesshëm.

faturat e fundit

Shikoni faturat e fundit që janë përpiluar nga
operatorët me artikuj, vlerë, operator, datë dhe orë.

shitje për njësi

Gjeneroni raport dhe grafik për të parë cilat
njësi shitjeje kanë qenë më të suksesshme.

shitje për orë

Gjeneroni grafik që tregon shitjet gjatë orëve të ditës
së fundit, duke treguar oraret më të suksesshme.

shitje ditore

Gjeneroni grafik që tregon shitjet gjatë ditëve të javës
së fundit, duke treguar ditët më të suksesshme.

shitje për kategori

Gjeneroni raport për të parë cilat
kategori shitjeje kanë qenë më të shitura.

klientët tanë

×