Programe për Magazina dhe Logjistikë

Programe për menaxhimin e magazinave dhe logjistikës për shitjet me
pakicë dhe shumicë, për inventarin, transfertat, blerjet, hyrje-daljet, skadencat, etiketat, etj.

menaxhim magazine me palmar

flexcore është aplikacion në android për menaxhimin e magazinave me palmar. Integrohet me sistemet financiare dhe të fiskalizimit. Të dhënat si artikuj, çmime, gjëndje merren nga sistemet financiare dhe ju u nisni atyre dokumentat në kohë reale. Me flexcore menaxhoni porosi, shitje, blerje, transferta, inventar, pritje malli, skadenca, printim etiketash, etj.

menaxhim dyqani me palmar

flexstore është aplikacion në android për menaxhimin e dyqanit me palmar. Integrohet me sistemet financiare dhe të fiskalizimit. Të dhënat si artikuj, çmime, gjëndje merren nga sistemet financiare dhe ju u nisni atyre dokumentat në kohë reale. Me flexstore bëni porosi, shitje, blerje, transferta, inventar, pritje malli, skadenca, printim etiketash, etj.

menaxhim dyqani me palmar

flexstore është aplikacion në android për menaxhimin e dyqanit me palmar. Integrohet me sistemet financiare dhe të fiskalizimit. Të dhënat si artikuj, çmime, gjëndje merren nga sistemet financiare dhe ju u nisni atyre dokumentat në kohë reale. Me flexstore bëni porosi, shitje, blerje, transferta, inventar, pritje malli, skadenca, printim etiketash, etj.

menaxhim magazine me palmar

flexcore është aplikacion në android për menaxhimin e magazinës me palmar. Integrohet me sistemet financiare dhe të fiskalizimit. Të dhënat si artikuj, çmime, gjëndje merren nga sistemet financiare dhe ju u nisni atyre dokumentat në kohë reale. Me flexcore menaxhoni porosi, shitje, blerje, transferta, inventar, pritje malli, skadenca, printim etiketash, etj.

menaxhoni magazinat e mëdha

flexlogistic është program për operacionet logjistike të magazinave të mëdha përmes palmarit dhe në desktop. Integrohet me të gjithë sistemet financiare dhe ERP. Me flexlogistic konfiguroni magazinën në 3D, menaxhoni atë me algoritma FIFO, LIFO, FEFO, menaxhoni inventar, skadenca, hyrje-dalje, gjurmim, optimizim rutesh.

menaxhoni asetet e zyrave, kompanive, bizneseve

Me flexams menaxhoni asetet e zyrave, kompanive, bizneseve përmes një aplikacioni dhe pajisje android. Krijoni një inventar të të gjithë aseteve që ju keni si mobilje, pajisje, kompjutera, etj. Me flexams ju mund të skanoni barkodet e aseteve, shtoni dhe listoni asete sipas vendndodhjes së tyre në kompani, bëni inventarin e tyre dhe transfertat.

menaxhoni magazinat e mëdha

flexlogistic është program për operacionet logjistike të magazinave të mëdha përmes palmarit dhe në desktop. Integrohet me të gjithë sistemet financiare dhe ERP. Me flexlogistic konfiguroni magazinën në 3D, menaxhoni atë me algoritma FIFO, LIFO, FEFO, menaxhoni inventar, skadenca, hyrje-dalje, gjurmim, optimizim rutesh.

program për magazina

elogistic është program biznesi për magazinat. Me epoint ju mund të menaxhoni magazina statike dhe lëvizëse, të menaxhoni artikujt me gjëndje dhe gjeneroni raporte. Listoni artikujt me përshkrim, barkod, kosto, çmim, përbërje, specifika, esktra, gjëndje. Regjistroni furnitorë dhe gjeneroni raporte për hyrje, dalje, inventar, blerje, shitje, etj.

program për magazina

elogistic është program biznesi për magazinat. Me epoint ju mund të menaxhoni magazina statike dhe lëvizëse, të menaxhoni artikujt me gjëndje dhe gjeneroni raporte. Listoni artikujt me përshkrim, barkod, kosto, çmim, përbërje, specifika, esktra, gjëndje. Regjistroni furnitorë dhe gjeneroni raporte për hyrje, dalje, inventar, blerje, shitje, etj.

program për ecommerce

logistore është një zgjidhje ecommerce për ndërtimin, menaxhimin dhe promovimin e dyqanit tuaj online. Me logistore mund të shisni artikuj nga një faqe web & Facebook, menaxhoni shitjet në desktop & mobile. Ngarkoni artikujt me kode, çmime, kategori dhe foto, dhe listojini në dyqanin online sipas gjëndjes. Menaxhoni porositë, pagesat & dërgimet.

Na kontaktoni:

klientët tanë për programe për magazina dhe logjistikë

×