logical blog

logical është çertifikuar nga AKSHI & DPT

logical ka marrë çertifikatën e lëshuar në mënyrë të përbashkët nga DPT dhe AKSHI. Me këtë çertifikatë logical përfiton të drejtën e tregtimit të...

Aplikacion për pagesat nga celulari

Në realitetin e ri të pandemisë dhe distancimit social, mënyra më e sigurtë për të paguar faturën qoftë në një bar-restorant, supermarket apo në...

#TiJeHero

Në kushtet e pandemisë, ndërsa shumë prej nesh mund të punojnë nga shtëpia, të tjerët, ata njerëz të cilët ofrojnë shërbime esenciale për të gjithë...