aplikacion për bar kafe restorant

aplikacion për bar, kafe, restorant

webbar është aplikacion për bar kafe dhe restorant për të marrë porosi dhe printuar fatura direkt nga tavolina. webbar lidhet me logibar dhe sistemet financiare.webbar lidhet me versionin në desktop logibar dhe me sistemet financiare dhe ERP. Mundëson fiskalizimin e faturave në mënyrë automatike, përmes modulit të fiskalizimit. Kamarierët mund të përdorin aplikacionin për të marrë porosinë nga tavolina. Ata mund të zgjedhin tavolinën, shtojnë artikuj në porosi, mbyllin dhe ndryshojnë tavolinën dhe turnin.

aplikacion për bar kafe restorant
google play webflex
aplikacion për bar kafe restorant

aplikacion për porosi dhe shitje bari

webbar përdoret për marrjen e porosive dhe krijimin e faturave direkt nga tavolina. Kamarierët mund të përcaktojnë tavolinën në aplikacion, kërkojnë artikujt përmes funksionit të kërkimit, të shtojnë specifika për porosinë dhe mbyllin tavolinat.

fiskalizoni automatikisht faturat

webbar është çertifikuar për fiskalizimin e faturave. Përmes modulit të fiskalizimit, webbar komunikon me admininstratën tatimore ku nis faturat e krijuara dhe merr faturat e fiskalizuara, të cilat pajisen me numrin unik identifikues të faturës.

integrim me sistemet financiare

webbar është program i përshtatshëm për rrjetet e pakicës përmes integrimit të tij në cloud. Ai integrohet me sistemet financiare nga ku merr të dhënat si artikuj, barkode, çmime, dhe gjëndje dhe ku dërgon dokumentat e krijuara në kohë reale.

aplikacion për bar kafe restorant për porosi dhe fatura

faturim në tavolina

Përcaktoni tavolinën në aplikacion, shtoni fatura në të dhe mbyllni tavolinën me faturë përmbledhëse.
aplikacion për bar kafe restorant për porosi dhe fatura

transferim tavoline

Transferoni një ose të gjithë faturat e tavolinës nga një tavolinë në një tavolinë tjetër.

aplikacion për bar kafe restorant për porosi dhe fatura

xhiro & mbyllje turni

Kamarierët mund të kontrollojnë xhiron ditore nga celulari si dhe të bëjnë mbylljen e turnit.

aplikacion për bar kafe restorant
aplikacion për bar kafe restorant për porosi dhe fatura

bar & restorant

Programi mund të ndahet me zonë bari dhe restoranti, për të gjeneruar fatura për të dy zonat.

aplikacion për bar kafe restorant për porosi dhe fatura

kategori & kërkim

Zhbironi listën e artikujve sipas kategorive
ose kërkoni me kërkimin e zgjuar.

aplikacion për bar kafe restorant për porosi dhe fatura

specifika porosie

Ju mund të shtoni specifika apo detaje shtesë rreth porosisë së dhënë, direkt në faturë.

klientët e webbar

veranda logo, programe fiskalizimi, programe restorantesh
mia bistro logo, kliente, programe fiskalizimi
piazza logo, programe fiskalizimi
×