+355 67 20 00 178 sales@logic.al

program për hotelerinë

ehotel është program për menaxhim hoteli, për rezervime, prezenca, plotësim të faturave dhe procesim të pagesave. Me epoint mund të regjistroni klientë, objekte dhe shërbime. Krijoni strukturë të hotelit me dhoma dhe objekte të tjera. Rezervoni dhomat përmes një kalendari me ngjyra sipas dhomave të lira dhe zëna. Shtoni shërbime në fatura.

rezervime & prezenca

ehotel është program për hotelerinë që lehtëson procesin e rezervimit të dhomave nga klientët. Kontrolloni dhomat e lira dhe të zëna ose rezervuara, regjistroni rezervimet dhe prezencat e klientëve në hotel.

faturat & pagesat

Krijoni faturën për klientin automatikisht duke përfshirë shërbimet që ka përfituar klienti. Shikoni balancën e klientit dhe bëni parapagesa dhe pagesa me lekë apo valutë, bankë apo para në dorë, dhe mbyllni balancën.

objektet & shërbimet

Klasifikoni objektet si dhomat dhe llojet dhe çmimet e tyre sipas kateve, sallat, restorantin, barin, parkimin, etj. Klasifikoni shërbimet si pastrimi, restoranti, minibari, parkimi, lavanderia, apo çfarëdo shërbimi tjetër.

rezervime

Bëni rezervimet e dhomave dhe shikojini dhomat e rezervuara dhe të lira në kalendar.

prezenca

Regjistroni ardhjet e klientëve në hotel. Ktheni rezervimet në prezenca dhe regjistroni daljet.

regjistrim klientësh

Regjistroni klientët kur ata bëjnë rezervime dhe bëjnë
check in në hotel. Gjeneroni raporte për klientë.

fatura

Krijoni fatura automatikisht bazuar në qëndrimin në dhoma dhe shërbimet e përfituara.

objekte

Kategorizoni objektet e shërbimit si ambiente, kate, dhoma, tavolina, salla, me bazë planimetrie.

shërbime

Përcaktoni shërbime të ndryshme si pastrim, minibar, restorant, etj të cilat shfrytëzon klienti.