Menaxhoni transfertat në magazina me flexboard

flexboard, është program për transfertat në magazina, monitoron dhe planifikon  operacionet në terren, ofron dhe modulin e magazinave, menaxhon urdhërat e transfertave dhe të shitjeve, fletë-daljet dhe prodhimin. Me flexboard mund të shikoni dhe modifikoni dokumenta të urdhërave të transfertave dhe të shitjes, si dhe t’i caktoni detyra operatorëve dhe të shikoni transfertat, prodhimin, etj.

Menaxhoni transfertat

Operatorët bëjnë transfertat e artikujve nga një magazinë në tjetër, përmes aplikacionit në webflex. Me flexboard, modulin e magazinës, ju mund të shikoni të gjithë dokumentat e transfertave të bëra me artikuj, detaje magazine, datash, etj, vendndodhje dhe gjurmueshmëri.

Modifikoni urdhëra transfertash, shitjesh

Ju mund të modifikoni urdhërat e transfertave si dhe urdhërat e shitjeve. Nëse për çfarëdo arsye sasia e artikujve në këto dokumenta duhet të jetë ndryshe, mjafton të klikoni Modifiko dhe të ndryshoni sasinë e tyre.

Proçesoni urdhëra transfertash, shitjesh

Gjatë proçesimit të urdhërave të transfertave apo urdhërave të shitjeve, ju mund të caktoni një operator apo transportues për të ekzekutuar këtë proçes. Ata më pas krijojnë urdhërat e ekzekutuar ose të faturuar.

Menaxhoni fletë daljet

Operatorët krijojnë fletë dalje për daljen e artikujve nga një magazinë, përmes aplikacionit në webflex. Këto dokumenta mund t’i shikoni në flexboard në modulin e magazinave me artikuj, detaje, vendndodhje dhe gjurmueshmëri.

Menaxhoni prodhimin

Prodhimi janë dokumentat që krijojnë operatorët në webflex, ku përcaktojnë produktet që prodhohen në magazinë si dhe produktet që janë përbërës të produkteve për shitje. Këto dokumenta i gjeni në flexboard me detajet e produkteve, vendndodhje, gjurmueshmëri.

Kontrolloni gjurmueshmërinë

Gjurmueshmëria përfaqësohet nga skadenca dhe numri i loteve. Kur operatorët krijojnë skadenca ose fletë hyrje në webflex, ata përcaktojnë skadencat si dhe numrin e loteve për të gjurmuar artikujt lehtë në magazinë. 

flexboard është programi për distribucion, shitje me shumicë dhe parashitje perfekt për menaxhimin e veprimeve në magazina. Për të mësuar më shumë rreth flexboard dhe modulit të magazinave, na shkruani në [email protected] ose telefononi në 067 2000 178.

Menaxhoni transfertat dhe veprimet në magazina me flexboard

 

flexboard, program per transfertat dhe veprimet në magazina si dhe monitorimin e operacioneve në terren. Përmes modulit të magazinave  ju mund të menaxhoni transfertat, urdhrat e transfertave dhe të shitjeve, fletë-daljet dhe prodhimin. Me flexboard mund të shikoni dhe modifikoni dokumenta të urdhërave të transfertave dhe të shitjes, si dhe t’i caktoni detyra operatorëve dhe të shikoni transfertat, prodhimin, etj.

Menaxhoni transfertat

Operatorët bëjnë transfertat e artikujve nga një magazinë në tjetër, përmes aplikacionit në webflex. Me flexboard, modulin e magazinës, ju mund të shikoni të gjithë dokumentat e transfertave të bëra me artikuj, detaje magazine, datash, etj, vendndodhje dhe gjurmueshmëri.

Modifikoni urdhëra transfertash, shitjesh

Ju mund të modifikoni urdhërat e transfertave si dhe urdhërat e shitjeve. Nëse për çfarëdo arsye sasia e artikujve në këto dokumenta duhet të jetë ndryshe, mjafton të klikoni Modifiko dhe të ndryshoni sasinë e tyre.

  • Proçesoni urdhëra transfertash, shitjesh
Gjatë proçesimit të urdhërave të transfertave apo urdhërave të shitjeve, ju mund të caktoni një operator apo transportues për të ekzekutuar këtë proçes. Ata më pas krijojnë urdhërat e ekzekutuar ose të faturuar.

Menaxhoni fletë daljet

Operatorët krijojnë fletë dalje për daljen e artikujve nga një magazinë, përmes aplikacionit në webflex. Këto dokumenta mund t’i shikoni në flexboard në modulin e magazinave me artikuj, detaje, vendndodhje dhe gjurmueshmëri.

Menaxhoni prodhimin

Prodhimi janë dokumentat që krijojnë operatorët në webflex, ku përcaktojnë produktet që prodhohen në magazinë si dhe produktet që janë përbërës të produkteve për shitje. Këto dokumenta i gjeni në flexboard me detajet e produkteve, vendndodhje, gjurmueshmëri.

Kontrolloni gjurmueshmërinë

Gjurmueshmëria përfaqësohet nga skadenca dhe numri i loteve. Kur operatorët krijojnë skadenca ose fletë hyrje në webflex, ata përcaktojnë skadencat si dhe numrin e loteve për të gjurmuar artikujt lehtë në magazinë.

flexboard është programi për distribucion, shitje me shumicë dhe parashitje perfekt për menaxhimin e veprimeve në magazina. Për të mësuar më shumë rreth flexboard dhe modulit të magazinave, na shkruani në [email protected] ose telefononi në 067 2000 178.

×