Rëndësia e një software POS në menaxhimin e restorantit

Software POS (point-of-sale) është thjesht programi më i rëndësishëm që duhet të ketë një restorant. Mund të themi pa frikë që instalimi i këtij programi do ju lehtësojë proceset e punës dhe do ta bëjë punën më produktive. Sigurisht që mënyra se si e keni dekoruar...

Si funksionon sistemi logiPOS në një supermarket

Pavarësisht se ku jetoni, nuk jeni kurrë shumë larg nga një supermarket. Çdo ditë, miliona njerëz kalojnë një ose dy orë brenda ambjenteve të një marketi për të blerë gjërat e nevojshme të javës. Sistemet EPOS dhe supermarketet bëjnë një kombinim të përsosur. Shumë...

Përfitimet e bizneseve nga sistemet ‘POS cloud-based’?

Bota e biznesit ka ndryshuar rrënjësisht gjatë dy dekadave të para të shekullit të 20-të. Një nga ndryshimet më të mëdha ka qenë kalimi i bizneseve nga modelet e vjetra të regjistrimit të thjeshtë në kompjutera lokal, në sisteme moderne POS cloud-based. Për ata që nuk...

Shkarkoni këtu manualin për fiskalizimin falas

Procesi i fiskalizimit bën të mundur që të gjitha bizneset të lidhen në kohë reale me Administratën Tatimore për raportimin e faturave. Për t’ju ardhur në ndihmë të gjithë atyre që duan të dinë se si funksionon, kemi krijuar manualin e fiskalizimit.  Aktualisht...

Njohuritë që duhet të kenë bizneset mbi fiskalizimin

Procedura e lëshimit të faturave elektronike   Të gjithë tatimpaguesit duhet të marrin masat e duhura me qëllim që të përmbushin detyrimet Ligjore, referuar Ligjit Nr. 87/2019 “Për Faturën dhe Sistemin e Monitorimit të Qarkullimit”. Që nga data 1 Janar 2021,...

Gjenerimi i leads, psikologjia e blerësit dhe arti në negocim.

Gjenerimi i Leads, fjala kyçe në biznes   Në 17-18 Shkurt 2022, u organizuar në Tirana International Hotel trajnimi me temë “Gjenerimi i leads, psikologjia e blerësit & arti i negocimit”, nga Paul Vincenti. Ai është tranjeri i  mbi 600 000...