programe për hotelin dhe barin

programe për hoteleri, bar, restorant

Programe për hoteleri, bar, restorant për automatizimin dhe optimizimin e operacioneve të biznesit për hotelet, komplekset turistike, baret, restorantet, kafenetë, etj. Punon me sisteme informatike të thjeshta për t’u përdorur për rezervime në hotele, prerje faturash, menaxhim gjëndjeje artikujsh dhe magazinash, krijim dhe aplikim uljesh në çmime për artikuj dhe klientë, menaxhim të klientëve me karta apo në sistem, regjistrim të klientëve dhe furnitorëve, etj. Punoni me një grup profesionistësh që ofron konsulencën, suportin dhe eksperiencën më optimale në treg.

programe për hoteleri bar restorant

program për hoteleri

Program hotelerie, për të menaxhuar rezervimet, check-in, check-out, pagesat, parapagesat dhe faturat në hotele apo komplekse turistike. Ju asiston në rezervime të dhomave apo ambienteve për individë, familje, grupe, kompani, me ndarje në zona, kalendarë, shërbime shtesë dhe sezonale. Nëse ju duhet një program për hotelin, epoint hoteleri është zgjidhja për ju!

programe per hoeleri bar restorant
programe për hoteleri bar restorant

programe për hoteleri bar restorant

program për bar, restorant

Program për barin, restorantin, për menaxhimin e shitjeve, prodhimit, magazinën, faturat, pagesat, klientët, furnitorët për të gjitha llojet e bareve, restoranteve, kafeneve, pastiçerive, picerive, me nga një pikë të vetme. Nëse ju duhet një program për barin apo program për restorantin tuaj, epoint bar restorant është zgjidhja më e thjeshtë dhe më ekonomike për ju!

Klientët Tanë

Programet për hoteleri, bar, restorant të epoint, janë adoptuar nga disa nga hotelet, baret dhe restorantet më të suksesshme në rajon.

 
 

rreth nesh

kontakt

logical është një kompani programesh për biznesin që operon në Tiranë që në Tetor 2012. Kompania ofron programe për bare, restorante, markete, disbtribucion dhe logjistikë për biznese të vogla, të mëdha dhe rrjete pakice e shumice. Në 2018 logical shtoi në portofolin e saj e-point, programe për menaxhimin e hotelit dhe barit.

agsdix-smt2-place

rr. tish daija
kompleksi haxhiu
sh. 6 | kati 6 | ap. 32
1019 | tiranë | shqipëri

agsdix-smt3-settings-phone

+355 67 20 54 128

agsdix-smt2-mail

sales@logic.al

programe për hoteleri bar restorant

programe për hotelin dhe barin

programe për hoteleri, bar, restorant

Programe për hotelin dhe barin apo restorantin për automatizimin dhe optimizimin e operacioneve të biznesit për hotelet, komplekset turistike, baret, restorantet, kafenetë, etj. Punon me sisteme informatike të thjeshta për t’u përdorur për rezervime në hotele, prerje faturash, menaxhim gjëndjeje artikujsh dhe magazinash, krijim dhe aplikim uljesh në çmime për artikuj dhe klientë, menaxhim të klientëve me karta apo në sistem, regjistrim të klientëve dhe furnitorëve, etj. Punoni me një grup profesionistësh që ofron konsulencën, suportin dhe eksperiencën më optimale në treg.

programe për hoteleri, bar, restorant

programe për hoteleri bar restorant

program hotelerie

Program hotelerie, për të menaxhuar rezervimet, check-in, check-out, pagesat, parapagesat dhe faturat në hotele apo komplekse turistike. Ju asiston në rezervime të dhomave apo ambienteve për individë, familje, grupe, kompani, me ndarje në zona, kalendarë, shërbime shtesë dhe sezonale. Nëse ju duhet një program për hotelin, epoint hoteleri është zgjidhja për ju!

programe për hoteleri bar restorant

programe për hoteleri bar restorant

program për barin, restorantin

Program për barin, restorantin, për menaxhimin e shitjeve, prodhimit, magazinën, faturat, pagesat, klientët, furnitorët për të gjitha llojet e bareve, restoranteve, kafeneve, pastiçerive, picerive, me nga një pikë të vetme. Nëse ju duhet një program për barin apo program për restorantin tuaj, epoint bar restorant është zgjidhja më e thjeshtë dhe më ekonomike për ju!

Klientët Tanë

Programet për hoteleri, bar, restorant të epoint, janë adoptuar nga disa nga hotelet, baret dhe restorantet më të suksesshme në rajon.

 
 

rreth nesh

logical është një kompani programesh për biznesin që operon në Tiranë që në Tetor 2012. Kompania ofron programe për bare, restorante, markete, disbtribucion dhe logjistikë për biznese të vogla, të mëdha dhe rrjete pakice e shumice. Në 2018 logical shtoi në portofolin e saj e-point, programe për menaxhimin e hotelit dhe barit.

kontakt

agsdix-fas fa-map-marker-alt

rr. tish daija
kompleksi haxhiu
sh. 6 | kati 6 | ap. 32
1019 | tiranë | shqipëri

agsdix-smt3-settings-phone

+355 67 20 54 128

agsdix-smt2-mail

sales@logic.al

rreth nesh

logical është një kompani programesh për biznesin që operon në Tiranë që në Tetor 2012. Kompania ofron programe për bare, restorante, markete, disbtribucion dhe logjistikë për biznese të vogla, të mëdha dhe rrjete pakice e shumice. Në 2018 logical shtoi në portofolin e saj e-point, programe për menaxhimin e hotelit dhe barit.

kontakt

programe për hoteleri bar restorant