Gjenerimi i leads, psikologjia e blerësit dhe arti në negocim.

Gjenerimi i Leads, fjala kyçe në biznes   Në 17-18 Shkurt 2022, u organizuar në Tirana International Hotel trajnimi me temë “Gjenerimi i leads, psikologjia e blerësit & arti i negocimit”, nga Paul Vincenti. Ai është tranjeri i  mbi 600 000...