Njohuritë që duhet të kenë bizneset mbi fiskalizimin

Procedura e lëshimit të faturave elektronike   Të gjithë tatimpaguesit duhet të marrin masat e duhura me qëllim që të përmbushin detyrimet Ligjore, referuar Ligjit Nr. 87/2019 “Për Faturën dhe Sistemin e Monitorimit të Qarkullimit”. Që nga data 1 Janar 2021,...