Çfarë duhet të dijë çdo biznes për fiskalizimin?

Pyetje dhe përgjigje mbi procesin e fiskalizimit Ligji i ri i fiskalizimit u aprovua në fillim të vitit 2019 dhe këtu lindi nevoja që bizneset të kishin më shumë njohuri mbi procesin e fiskalizimit. 1. Çfarë duhet të dini si biznes nga procesi i fiskalizimit?...