Si të koordinosh stafin, porositë, furnitorët?

3 këshilla për menaxherët e bareve/ restoranteve

Nëse menaxhoni apo jeni pronar/e të një bari apo restoranti, jeni tashmë në dijeni se sa i
rëndësishëm është mirëmenaxhimi dhe sa i vështirë është të arrihet.

Si një menaxher keni përgjegjësi mbi stafin,inventarin, shërbimin e klientit etj.
Suksesi juaj garanton dhe suksesin e biznesit.

Për këto arsye, në këtë material do të gjeni  sugjerime që i duhen çdo menaxheri.

 

 

×