Pyetje-përgjigje mbi Fiskalizimin

Çdo subjekt biznesi që operon në territorin shqiptar, duhet të njohë mirë ligjin e ri mbi fiskalizimin dhe zbatimin e tij. Kemi renditur mëposhtë disa nga pyetjet më të shpeshta që drejtojnë subjektet, me përgjigje nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Klikoni mbi...

logical është çertifikuar nga AKSHI & DPT

Logical ka marrë çertifikatën e lëshuar në mënyrë të përbashkët nga DPT dhe AKSHI. Me këtë çertifikatë logical përfiton të drejtën e tregtimit të zgjidhjeve software (programeve & aplikacioneve) që janë çertifikuar. Sipas çertifikimit nga AKSHI & DPT, logical...