program për menaxhim dyqani me palmar

flexSTORE është një program për menaxhimin e dyqanit me palmar. Përmes flexSTORE ju mund të bëni porositë, blerjet, furnitorët, pritje malli, lëvizje stoku, skadenca inventar, printim etiketash me palmar. Me versionin në desktop shihni porositë, faturat, inventarin, etj. Programi lidhet me sistemet financiare dhe ERP.

menaxhim dyqani me palmar

flexCORE funksionon me palmar. Përmes palmarit dhe programit flexSTORE ju mund të skanoni artikujt, printoni etiketa, bëni porositë, faturat, blerjet, transfertat dhe çdo veprim tjetër logjistik në dyqanin tuaj të pakicës.

menaxhoni inventarin e dyqanit

Me flexSTORE mund të kryeni porosi, blerje, shitje, lëvizje stoku dhe thjesht mund të manaxhoni inventarin dhe magazinën e dyqanit në mënyrë tërësisht të automatizuar.

integrim me sistemet financiare

Veprimet në flexSTORE janë tërësisht të integruara me sistemet financiare si F5 (Financa 5), Alpha (Web, Business), Microsoft Dynimcs NAV. Në këtë mënyrë çdo veprim në dyqan regjistrohet automatikisht në sistemin tuaj financiar.

SKANONI ARTIKUJ

Skanoni barkodet e artikujve për t’i shtuar në porosi, faturë, transfertë, inventar, pritje malli.

POROSI DHE GJËNDJE

Gjëndja e artikujve në magazinë përditësohet në kohë reale kur bëni porosi, faturë, transfertë.

KËRKONI ARTIKUJ

Kërkoni artikuj në aplikacion duke shkruar emrin, kodin, apo barkodin e artikullit.

TRANSFERTA

Krijoni dokumenta transferte për të transferuar artikujt nga njëra magazinë në tjetrën.

PRITJE MALLI

Bëni pritjen e mallit duke kontrolluar sa artikuj janë për të marrë dhe caktuar sa janë marrë.

MENAXHIM INVENTARI

Skanoni artikujt për t’i shtuar në inventar sipas zonave dhe minizonave të përcaktuara.

SKADENCA

Skanoni artikujt dhe shtoni datën e skadencës dhe sasinë e artikujve me këtë skadencë.

PRINTIM ETIKETASH

Printoni etiketa për artikujt dhe raftet. Zgjidhni sasinë dhe përmasën e etiketës.

flexSTORE - program për menaxhim dyqani me palmar

flexSTORE është një aplikacion android për menaxhimin e veprimeve logjistike të dyqanit të pakicës me palmar.