epoint program per fatura te fiskalizuara
epoint program për fatura fiskalizim faturash

program për krijim faturash

epoint është zgjidhje softuerike për të krijuar fatura elektronike dhe të fiskalizuara dhe printuar ato, për bizneset e vogla dhe të mesme të çdo lloji. Me epoint mund të listoni artikuj dhe shërbime, regjistroni klientë dhe furnitorë, krijoni fatura, bëni pagesa dhe arkëtime, monitoroni stafin dhe gjeneroni raporte dhe statistika.

Programe shitjesh, bari, hoteli dhe magazine

Logical ofron programe për dyqanet e pakicës, bar kafe restorant, hotel dhe magazinë
për bizneset e vogla dhe të mesme me një pikë shitjeje. Me linjën e programeve
epoint ju mund të përfitoni programe me çmime të përballueshme.

program për krijim faturash

epoint është zgjidhje softuerike për të krijuar fatura elektronike dhe të fiskalizuara dhe printuar ato, për bizneset e vogla dhe të mesme të çdo lloji. Me epoint mund të listoni artikuj dhe shërbime, regjistroni klientë dhe furnitorë, krijoni fatura, bëni pagesa dhe arkëtime, monitoroni stafin dhe gjeneroni raporte dhe statistika.

epoint program për dyqane markete, krijim faturash, regjistrim artikujsh
epoint, eshop program për dyqane & markete

program për pika shitjeje

eshop është program për dyqanet e pakicës dhe marketet, për të plotësuar fatura të fiskalizuara dhe printuar ato. Me eshop, listoni artikujt me gjëndje, kosto dhe çmime. eshop është i përshtatshëm për të gjithë llojet e bizneseve të pakicës, si markete, dyqane veshjesh, elektronike, bizhuterie, parukeri, farmaci dhe biznese të ngjashme.

epoint, ebar program për bar kafe restorant

program për bar-restorante

ebar është program për bare për plotësimin e faturave të fiskalizuara, listimin e artikujve sipas gjëndjes, menaxhimin e klientëve dhe furnitorëve dhe gjenerimin e raporteve të shitjes & faturave. ebar është i përshtatshëm për të gjithë llojet e bizneseve të mikpritjes si baret, restorantet, kafenetë, bukëpjekësit, klubet, ëmbëltoret, fast-foodet etj.

epoint program për hotel

program për pika shitjeje

eshop është program për dyqanet e pakicës dhe marketet, për të plotësuar fatura të fiskalizuara dhe printuar ato. Me eshop, listoni artikujt me gjëndje, kosto dhe çmime. eshop është i përshtatshëm për të gjithë llojet e bizneseve të pakicës, si markete, dyqane veshjesh, elektronike, bizhuterie, parukeri, farmaci dhe biznese të ngjashme.

program për bar-restorante

ebar është program për bare për plotësimin e faturave të fiskalizuara, listimin e artikujve sipas gjëndjes, menaxhimin e klientëve dhe furnitorëve dhe gjenerimin e raporteve të shitjes & faturave. ebar është i përshtatshëm për të gjithë llojet e bizneseve të mikpritjes si baret, restorantet, kafenetë, bukëpjekësit, klubet, ëmbëltoret, fast-foodet etj.

epoint, ehotel for hospitality

program për hotelerinë

ehotel është program për menaxhim hoteli, për rezervime, prezenca, plotësim të faturave dhe procesim të pagesave. Me epoint mund të regjistroni klientë, objekte dhe shërbime. Krijoni strukturë të hotelit me dhoma dhe objekte të tjera. Rezervoni dhomat përmes një kalendari me ngjyra sipas dhomave të lira dhe zëna. Shtoni shërbime në fatura.

program për hotelerinë

ehotel është program për menaxhim hoteli, për rezervime, prezenca, plotësim të faturave dhe procesim të pagesave. Me epoint mund të regjistroni klientë, objekte dhe shërbime. Krijoni strukturë të hotelit me dhoma dhe objekte të tjera. Rezervoni dhomat përmes një kalendari me ngjyra sipas dhomave të lira dhe zëna. Shtoni shërbime në fatura.

program për magazina

elogistic është program biznesi për magazinat. Me epoint ju mund të menaxhoni magazina statike dhe lëvizëse, të menaxhoni artikujt me gjëndje dhe gjeneroni raporte. Listoni artikujt me përshkrim, barkod, kosto, çmim, përbërje, specifika, esktra, gjëndje. Regjistroni furnitorë dhe gjeneroni raporte për hyrje, dalje, inventar, blerje, shitje, etj.

program për magazina
program për magazina

program për magazina

elogistic është program biznesi për magazinat. Me epoint ju mund të menaxhoni magazina statike dhe lëvizëse, të menaxhoni artikujt me gjëndje dhe gjeneroni raporte. Listoni artikujt me përshkrim, barkod, kosto, çmim, përbërje, specifika, esktra, gjëndje. Regjistroni furnitorë dhe gjeneroni raporte për hyrje, dalje, inventar, blerje, shitje, etj.

klientët tanë të programeve epoint