program për raporte në mobile

mCORE është një aplikacion për raporte shitjeje në mobile për dyqanet e shitjeve me pakicë, marketet, supermarketet, rrjetet e pakicës. Me mCORE ju mund të ndiqni shitjet në mënyrë më efektive në çdo kohë, vend dhe përmes smartfonit. Raportet janë të shoqëruara me grafikë që ju japin një pamje të plotë rreth operacioneve në biznesin tuaj.

aplikacion android & iOS

mCORE është aplikacion i përshtatur për sistemet e operimit iOS dhe android. Ju mund ta instaloni atë në smartfonin tuaj direkt nga playstore dhe të vendosni përdoruesin dhe fjalëkalimin tuaj të aktivizuar nga suporti i logical.

shikoni shitjet në kohë reale kudo & kurdo

mCORE merr të dhënat e shitjes në kohë reale përmes sistemit të integruar në cloud. Raportet krijohen automatikisht dhe shumë thjesht direkt nga aplikacioni me të dhënat më të fundit të shitjeve.

raporte të detajuara, krahasuese & grafikë

Ju mund të gjeneroni një sërë raportesh të detajuara dhe të krahasoni njësitë e shitjeve, kategoritë, orët e ditët si dhe operatorët. Gjeneroni faturat e fundit si dhe grafikë të shumëllojshëm për një pamje të plotë të pikave kyçe të shitjeve në biznesin tuaj.

PËRDORUES

Përdoruesit janë unikë për pajisje dhe liçensohen dhe çaktivizohen në distancë.

SHQIP & ANGLISHT

mCORE ofrohet në dy gjuhë, Shqip dhe Anglisht. Mund të përdorni të dyja konfigurimet.

SHITJE PËR OPERATOR

Gjeneroni raporte dhe grafikë për të cilësuar dhe krahasuar performancën e stafit.

FATURAT E FUNDIT

Shikoni faturat e fundit të krijuara nga operatorët me artikuj, vlerë, datë, orë.

SHITJE PËR DITË

Kontrolloni me grafik si kanë qenë shitjet e javës së fundit çdo ditë.

SHITJE PËR ORË

Kontrolloni me grafik si kanë qenë shitjet e ditës së fundit në çdo orë të ditës.

SHITJE PËR NJËSI

Kontrolloni dhe krahasoni me grafik si kanë qenë shitjet për njësitë e biznesit tuaj.

SHITJE PËR KATEGORI

Kontrolloni dhe krahasoni me grafik, shitjet për kategori të ndryshme artikujsh.

mCORE - raporte shitje në mobile

mCORE është një aplikacion për android dhe iOS për shitjet me pakicë për gjenerimin e raporteve dhe grafikëve të shitjes në kohë reale në smartfonin tuaj.