menaxhim i magazinës me palmar

flexCORE është një program për menaxhimin e magazinës qëndrore të rrjeteve të pakicës me palmar. Me flexCORE, zinxhirët e marketeve, supermarketeve, dyqaneve të pakicës mund të administrojnë blerjet, shitjet, inventarin dhe magazinën, lëvizjen e stokut, porositë në magazinë, pritje malli, printim etiketash, skadencat, etj.
menaxhim magazine me palmar

flexCORE është një program për menaxhimin e magazinës me palmar. Me flexCORE, zinxhirët e marketeve, supermarketeve, dyqaneve të pakicës mund të administrojnë blerjet, shitjet, inventarin dhe magazinën, lëvizjen e stokut, porositë në magazinë, pritje malli, printim etiketash, skadencat.

automatizim i magazinës & inventar

Me flexCORE mund të kryeni porosi, blerje, shitje, lëvizje stoku dhe thjesht mund të manaxhoni inventarin dhe magazinën në mënyrë tërësisht të automatizuar.

cloud & sistemet financiare

Veprimet në flexCORE janë tërësisht të integruara me sistemet financiare si F5 (Financa 5), Alpha (Web, Business), Microsoft Dynimcs NAV. Në këtë mënyrë çdo veprim regjistrohet automatikisht në sistemin tuaj financiar.

SKANONI ARTIKUJ

Skanoni artikujt për t’i shtuar në porosi, faturë, transfertë, inventar, pritje malli.

POROSI DHE GJËNDJE

Gjëndja e artikujve përditësohet në kohë reale kur bëni porosi, transferta, fatura.

KËRKONI ARTIKUJ

Kërkojini artikujt në aplikacion duke shkruar emrin, kodin apo barkodin.

TRANSFERTA

Krijoni dokumenta transferte për të transferuar artikujt nga njëra magazinë në tjetrën.

PRITJE MALLI

Bëni pritjen e mallit duke kontrolluar artikujt për të marrë dhe vendosur artikujt e marrë.

MENAXHIM INVENTARI

Skanoni artikujt për t’i shtuar në inventar me sasi dhe në zona e minizona të përcaktuara.

SKADENCA

Skanoni artikujt për të shtuar datën e skadencës dhe sasinë e artikujve me këtë skadencë.

PRINTIM ETIKETASH

Printoni etiketa për artikujt dhe raftet. Zgjidhni sasinë dhe përmasën e etiketës.

flexCORE - menaxhim i magazinës me palmar

flexCORE është një aplikacion android për menaxhimin e veprimeve logjistike në magazinën e kompanisë.