program për pikat e marketeve

Program për menaxhimin e shitjeve në markete, dyqane të pakicës dhe supermarkete. Menaxhoni artikujt me barkode, faturat e shitjeve dhe të blerjeve, magazinat dhe furnitorët. Menaxhoni klientët, listë prezencat e stafit dhe aksesoni statistika dhe raporte të ndryshme shitjeje.

Fatura Blerje & Shitjeje

Krijoni dhe printoni fatura blerje dhe fletë dalje midis magazinave të brendshme. Krijoni fatura shitjeje me opcion zbritje dhe anullimi.

Furnitorë & Klientë

Identifikoni dhe kategorizoni të dhënat e klientëve dhe furnitorëve dhe aksesoni statistika dhe raporte në lidhje me to.

Artikuj & Magazina

Evidentoni artikujt me barkode, çmime, kosto dhe gjëndje për secilën magazinë. Përcaktoni kategoritë e artikujve dhe klasifikojini në menu.

PËRPILO FATURË

Përpiloni fatura duke përcaktuar artikujt nga menuja, sasitë, klientin, uljet e aplikueshme, dhe printoni.

MENU ARTIKUJSH

Listoni artikujt në menu sipas kategorive. Përcaktoni çmime, ulje të aplikueshme. Shikoni gjëndjen.

GJËNDJE ARTIKUJSH

Shikoni gjëndjen e artikujve në magazinë sipas datës së përcaktuar. Gjeneroni raporte magazine.

RAPORTE SHITËSISH

Shikoni perfomancën e shitësve duke parë totalin e shitjeve dhe arkëtimeve për secilin.

RAPORTE SHITJESH

Shikoni shitjet e artikujve sipas periudhës, njësisë matëse dhe shitësve me totale dhe detaje.

BLERJE & FURNITORË

Regjistroni furnitorët. Krijoni fatura blerje prej furnitorëve. Gjeneroni raporte për blerjet dhe furnitorët.

REGJISTRONI KLIENTËT

Regjistroni klientët si individë apo kompani. Vendosini ata në kategori për të aplikuar zbritje për ta.

APLIKONI ULJE

Aplikoni ulje për artikujt. Përcaktoni kategori klientësh që përfitojnë zbritje të caktuara.

epoint - program për dyqane pakice

epoint është një program POS për shitjet me pakicë në dyqane apo markete me pika teke.