rreth nesh

programe për bar-restorant-hoteleri, shitje me pakicë, distribucion dhe logjistikë

8 years together | to be continued…

 

Që prej Tetor 2012, ofrojmë programe për shitje, logjistikë, distribucion, e marketing për biznesin e madh dhe të vogël. Programet tona për barin, supermarketet e marketet, shitjen në terren e magazinën janë të integruara me sistemet financiare dhe ERP dhe cloud systems. Në 2018 shtuam në portofolin tonë zgjidhjen epoint, programe për menaxhimin e hotelit dhe pikave njëshe të barit e restorantit. Programet tona janë të çertifikuara nga AKSHI & DPT sipas ligjit të ri të fiskalizimit.

Zgjidhjet tona janë adoptuar nga bizneset më të mëdha në Shqipëri. Me një eksperiencë afro 8 vjeçare, jemi zgjidhja më logjike për bizneset e mëdha dhe të mesme. Tashmë jemi të pranishëm dhe në Kosovë, Bosnie & Hercegovinë, Maqedoni e Veriut dhe po punojmë për të konkuruar tregjet në të gjithë Ballkanin së bashku me klientët tanë.

Puna jonë për automatizimin e operacioneve të biznesit në rajon, vazhdon me ju…

misioni ynë

1 Të sigurojmë zgjidhjet më të mira për operacionet e përditshme të biznesit.
2 Të ofrojmë programe për shitje, marketing, logjistikë dhe distribucion.
3 Të zhvillojmë programe për shitje moderne dhe inovatore për biznesin.

8 years together |

to be continued…

 

Që prej Tetor 2012, ofrojmë programe për shitje, logjistikë, distribucion, e marketing për biznesin e madh dhe të vogël. Programet tona për barin, supermarketet e marketet, shitjen në terren e magazinën janë të integruara me sistemet financiare dhe ERP dhe cloud systems. Në 2018 shtuam në portofolin tonë zgjidhjen epoint, programe për menaxhimin e hotelit dhe pikave njëshe të barit e restorantit. Programet tona janë të çertifikuara nga AKSHI & DPT sipas ligjit të ri të fiskalizimit.

Zgjidhjet tona janë adoptuar nga bizneset më të mëdha në Shqipëri. Me një eksperiencë afro 8 vjeçare, jemi zgjidhja më logjike për bizneset e mëdha dhe të mesme. Tashmë jemi të pranishëm dhe në Kosovë, Bosnie & Hercegovinë, Maqedoni e Veriut dhe po punojmë për të konkuruar tregjet në të gjithë Ballkanin së bashku me klientët tanë.

Puna jonë për automatizimin e operacioneve të biznesit në rajon, vazhdon me ju…

| misioni ynë

1 Të sigurojmë zgjidhjet më të mira për operacionet e përditshme të biznesit.
2 Të ofrojmë programe për shitje, marketing, logjistikë dhe distribucion.
3 Të zhvillojmë programe për shitje moderne dhe inovatore për biznesin.