Për çdo informacion shtesë, na kontaktoni me email ose telefon.

Na kontaktoni:

Adresa

rr. tish daija, kompleksi haxhiu
shkalla 6 | kati 6 | ap. 32
1019 | tiranë, shqipëri

Burimet Njerëzore Kontakt

[email protected]