Çmimet e programeve tona përcaktohen në varësi të asaj që ju përshtatet më mirë në fazën që ndodheni. Pas një telefonate ose një takimi, ne ju dërgojmë të dhëna të detajuara me email mbi programet, shoqëruar me ofertën financiare. Plotësoni të dhënat mëposhtë për të marrë çmimet e personalizuara.

Adresa

rr. tish daija, kompleksi haxhiu
shkalla 6 | kati 6 | ap. 32
1019 | tiranë, shqipëri

Burimet Njerëzore Kontakt

[email protected]