flexLOGISTIC

program për magazina për distributorë të mëdhenj

pse ju duhet flexLOGISTIC

flexLOGISTIC është një program për magazina për distributorë të mëdhenj. Konfiguroni raftet, magazinën në 3D, algoritmat për lëvizjen e mallrave (FIFO, FEFO, LIFO), profilet e përdoruesve. Aksesoni informacionin e inventarit, shikoni gjëndjen e qelizave, sistemimet, raportet e performancës dhe monitoroni hyrje-daljet.

i lehtë për t’u mësuar dhe përdorur

flexLOGISTIC është një program i lehtë për t’u mësuar dhe përdorur. Përmes një trajnimi të thjeshtë, stafi i logjistikës mund të mësojë të përdorë programin brenda një kohe shumë të shkurtër.

automatizoni dhe optimizoni magazinën

flexLOGISTIC ndihmon bizneset e mëdha të operojnë në mënyrë sa më efikase. Me flexLOGISTIC bizneset e mëdha mund të automatizojnë të gjithë operacionet logjistike, përfshi këtu hyrje-daljet dhe korrigjimet e stokut.

integrimet me sistemet financiare dhe ERP

flexLOGISTIC funksionon si një infrastrukturë klient-server e cila integrohet me sistemet financiare dhe ERP. Programi merr master data dhe dokumenta hyrje-dalje nga sistemet financiare dhe gjeneron urdhëra pune për stafin e logjistikës.

agsdix-smt2-move-to-inbox

LËVIZJE STOKU

Menaxhoni lëvizjen e stokut në magazinat tuaja sipas algoritmeve të ndryshme (FIFO, LIFO, FEFO).

agsdix-smt1-edit-location

KONTROLLONI MALLIN

Ndiqni gjëndjen dhe vendndodhjen e mallit në qeliza (seriale, LOT, sasi, data skadence).

agsdix-fas fa-qrcode

SKANONI BARKODET

Kryeni lehtësisht hyrje daljet nëpërmjet palmarëve me saktësinë që u siguron skanimi i barkodeve.

agsdix-fas fa-tasks

URDHËRA PUNE

Automatizoni veprimet në magazinë duke gjeneruar urdhëra pune për stafin.

pse duhet të zgjidhni flexLOGISTIC

 

flexLOGISTIC është një program për magazina për distributorë të mëdhenj. Me flexLOGISTIC supervizorët dhe menaxherët mund të konfigurojnë sistemin dhe monitorojnë gjëndjen dhe veprimet e magazinës. Konfiguroni rafet dhe magazinën në 3D, algoritmat për lëvizjen e mallrave (FIFO, FEFO, LIFO), profilet e përdoruesve dhe përdoruesit. Aksesoni informacionin e inventarit, shikoni gjëndjen e qelizave, sistemimet, raportet e performancës dhe monitoroni hyrje-daljet.

Cilët janë klientët tanë?

Klientët tanë janë biznese të mëdha shitjesh me shumicë apo pakicë. logical ofron për këto biznese një mundësi optimale për të automatizuar dhe optmizuar magazinën.

flexLOGISTIC – program për magazina

flexLOGISTIC është program në palmar për menaxhimin e magazinës.