logical është çertifikuar nga AKSHI & DPT

by | Nov 5, 2020 | blog

logical ka marrë çertifikatën e lëshuar në mënyrë të përbashkët nga DPT dhe AKSHI. Me këtë çertifikatë logical përfiton të drejtën e tregtimit të zgjidhjeve software (programeve & aplikacioneve) që janë çertifikuar. Sipas çertifikimit nga AKSHI & DPT, logical plotëson të gjitha kushtet sipas ligjit të ri të fiskalizimit. 

Plotësoni formularin si më poshtë për të mësuar më shumë.