program hotelerie, program për hotelin
program hotelerie, program për hotelin

program për marketin & dyqanin

Program për menaxhimin e shitjeve në markete, dyqane të pakicës dhe supermarkete. Menaxhoni artikujt me barkode, faturat e shitjeve dhe të blerjeve, magazinat dhe furnitorët. Menaxhoni klientët, listë prezencat e stafit dhe aksesoni statistika dhe raporte të ndryshme shitjeje.

fatura blerje & shitje

Krijoni dhe printoni fatura blerje dhe fletë dalje midis magazinave të brendshme. Krijoni fatura shitjeje me opcion zbritje dhe anullimi.

furnitorë & klientë

Identifikoni dhe kategorizoni të dhënat e klientëve dhe furnitorëve dhe aksesoni statistika dhe raporte në lidhje me to.

artikuj & magazina

Evidentoni artikujt me barkode, çmime, kosto dhe gjëndje për secilën magazinë.

Artikujt

Evidentoni artikujt me barkode, grupim artikujsh në menu të thjeshtë, klasifikim të tyre sipas tupit dhe çmimit. Aksesoni skeda artikujsh. Gjeni gjëndjen e artikujve në sasi, disponibilitet, kosto, çmim për çdo artikull për secilën magazinë.

agsdix-smt2-people

Klientët

Regjistroni dhe identifikoni klientët në sistem. Kategorizoni dhe përcaktoni zbritje për klientë. Përcaktoni listë çmimesh specifike për çdo klient mbi bazë kategorie. Gjeneroni statistika faturimi, financiare, kontabiliteti, ditar dhe gjëndje.

agsdix-fas fa-people-carry

Furnitorët

Regjistroni dhe identifikoni furnitorët në sistem. Kategorizojini furnitorët në sistem. Gjeneroni statistika faturimi, financiare, kontabiliteti, ditar. Përcaktim me multi-monedha dhe historik të ndryshimit të kursit të këmbimit.

agsdix-fas fa-file-invoice-dollar

Faturimet

Krijoni faturë shitje me opcion për shitje me zbritje dhe anullim shitjeje. Printoni fatura në printer termik POS me opcion shtesë me Logo dhe në format A4. Krijoni fatura blerje dhe fletë dalje midis magazinave të brendshme.
agsdix-fas fa-chart-pie

Raporte

Gjeneroni xhiron, historik faturash, shitje artikujsh, shitje për periudhë të përcaktuar, shitje-blerje, hyrje-dalje për një periudhë të caktuar dhe faturime. Listoni dokumentat e faturave dhe gjeneroni raporte me totale furnitorësh dhe klientësh.

agsdix-fas fa-unlock-alt

Konfigurime

Konfiguroni programin me multi-përdorues. Ndani përdoruesit në grupe me të drejta specifike. Përcaktoni të drejtat në mënyrë individuale. Regjistroni listë prezencat dhe gjeneroni raporte për prezencat e përdoruesve në sistem.

Klientët Tanë

 
 

rreth nesh

kontakt

logical është një kompani prestigjoze programesh për biznesin që operon në Tiranë që në Tetor 2012. Kompania ofron programe për bare, restorante, markete, disbtribucion dhe logjistikë për biznese të vogla, të mëdha dhe rrjete pakice e shumice. Në 2018 logical shtoi në portofolin e saj e-point, gamë programesh për bar, hotel dhe market.

agsdix-smt2-place

rr. tish daija
kompleksi haxhiu
sh. 6 | kati 6 | ap. 32
1019 | tiranë | shqipëri

agsdix-smt3-settings-phone

+355 67 20 54 128

agsdix-smt2-mail

sales@logic.al

program hotelerie, program për hotelin

rreth nesh

logical është një kompani programesh për biznesin që operon në Tiranë që në Tetor 2012. Kompania ofron programe për bare, restorante, markete, disbtribucion dhe logjistikë për biznese të vogla, të mëdha dhe rrjete pakice e shumice. Në 2018 logical shtoi në portofolin e saj e-point, gamë programesh për bar, hotel dhe market.

kontakt

agsdix-fas fa-map-marker-alt

rr. tish daija
kompleksi haxhiu
sh. 6 | kati 6 | ap. 32
1019 | tiranë | shqipëri

agsdix-smt3-settings-phone

+355 67 20 54 128

agsdix-smt2-mail

sales@logic.al