programe për hotelin dhe barin

programe për hotelin dhe barin

Klientët Tanë

Lista e klientëve në industrinë e barit, hotelit dhe restorantit që kanë zgjedhur programet tona për hotelin dhe barin.

 
Hotel Fieri
 

rreth nesh

kontakt

logical është një kompani programesh për biznesin që operon në Tiranë që në Tetor 2012. Kompania ofron programe për bare, restorante, markete, disbtribucion dhe logjistikë për biznese të vogla, të mëdha dhe rrjete pakice e shumice. Në 2018 logical shtoi në portofolin e saj e-point, programe për menaxhimin e hotelit dhe barit.

agsdix-smt2-place

rr. tish daija
kompleksi haxhiu
sh. 6 | kati 6 | ap. 32
1019 | tiranë | shqipëri

agsdix-smt3-settings-phone

+355 67 20 54 128

agsdix-smt2-mail

sales@logic.al

programe për hotelin dhe barin

programe për hotelin dhe barin

programe për hotelin dhe barin

Klientët Tanë

Lista e klientëve në industrinë e barit, hotelit dhe restorantit që kanë zgjedhur programet tona për hotelin dhe barin.

 
Hotel Fieri
 

rreth nesh

logical është një kompani programesh për biznesin që operon në Tiranë që në Tetor 2012. Kompania ofron programe për bare, restorante, markete, disbtribucion dhe logjistikë për biznese të vogla, të mëdha dhe rrjete pakice e shumice. Në 2018 logical shtoi në portofolin e saj e-point, programe për menaxhimin e hotelit dhe barit.

kontakt

agsdix-smt2-place

rr. tish daija
kompleksi haxhiu
sh. 6 | kati 6 | ap. 32
1019 | tiranë | shqipëri

agsdix-smt3-settings-phone
+355 67 20 54 128
agsdix-smt2-mail

sales@logic.al

rreth nesh

logical është një kompani programesh për biznesin që operon në Tiranë që në Tetor 2012. Kompania ofron programe për bare, restorante, markete, disbtribucion dhe logjistikë për biznese të vogla, të mëdha dhe rrjete pakice e shumice. Në 2018 logical shtoi në portofolin e saj e-point, programe për menaxhimin e hotelit dhe barit.

kontakt

programe për hotelin dhe barin