program për menaxhimin e barit

Program për menaxhimin e shitjeve, faturave dhe magazinës për baret, restorantet, piceritë, kafenetë, pastiçeritë, fast-foodet dhe bizneset e tjera të këtij tipi.

lehtësoni procesin e porosive

Menaxhoni lehtë krijimin e porosive dhe faturave në bare, restorante, kafene, etj. Plotësoni faturat me specifika dhe printojini në repartet specifike.

menaxhoni artikuj e magazina

Artikujt pasqyrohen me përshkrime, çmime, çmime preferenciale. Kontrolloni gjëndjen e artikujve në magazina.

regjistroni klientë e furnitorë

Programi identifikon klientët me kartë dhe ruan të dhënat e furnitorëve. Ju mund të aksesoni statistika për secilin prej tyre.

Artikujt

Artikujt pasurohen në sistem me specifikime, me informacion esktra si dhe me përbërje, apo receptura. Aplikohen çmime të ndryshme për periudha të ndryshme si për shembull në orë, ditë jave dhe kalendarike, periudha të ndryshme.

agsdix-smt2-people

Klientët

Klientët mund të identifikikohen me kartë. Krijohen çmimet të diferencuara për kategori klienti dhe zbritje në përqindje. Aksesoni statistika të detajuara faturimi, financiare, kontabël, ditar, gjëndje dhe pagesat për klientët prapambetur.

agsdix-fas fa-people-carry

Furnitorët

Programi identifikon dhe ruan të dhënat e furnitorëve dhe gjëndjen për secilin prej tyre. Gjithashtu mund të aksesoni statistika të detajuara faturimi, financiare, kontabël dhe ditar. Aksesoni pagesat përkatëse për furnitorët prapambetur.

agsdix-fas fa-file-invoice-dollar

Faturimet

Konfigurohet me tavolina dhe kamarierët mund të transferohen nga një tavolinë në tjetrën. Faturat plotësohen me specifika, me përmbledhje dhe zërat printohen në repartet përkatëse të prodhimit. Mundësohen shitjet me zbritje në përqindje, vlerë, dhe me njësi jo të plota. Lejohet anullimi i faturave.

agsdix-fas fa-warehouse

Magazina

Gjeni gjëndjen e artikujve në magazinë të paraqitur me gjithë kostot e saj. Skeda e magazinës/artikullit pasqyron veprimet për secilën magazinë. Rregullon gjëndjen e magazinave me inventar faktik. Gjeneron dokumentacionin përkatës si fletë hyrje apo fletë dalje.

agsdix-fas fa-chart-pie

Raporte

Aksesoni raporte për shitjet, klientët, furnitorët, stafin. Mund të aksesoni xhiro për kamarierë me porositë dhe faturat specifike të secilit, shitje ditore dhe rendiment prodhimi. Gjeneroni statistika mbi inventarin, mbi transaksione dhe fitimin e përllogaritur. Aksesoni dhe listë prezencat.

Klientët Tanë

 
 

rreth nesh

kontakt

logical është një kompani prestigjoze programesh për biznesin që operon në Tiranë që në Tetor 2012. Kompania ofron programe për bare, restorante, markete, disbtribucion dhe logjistikë për biznese të vogla, të mëdha dhe rrjete pakice e shumice. Në 2018 logical shtoi në portofolin e saj e-point, gamën e programeve për menaxhim bari dhe hoteli.

agsdix-smt2-place

rr. tish daija
kompleksi haxhiu
sh. 6 | kati 6 | ap. 32
1019 | tiranë | shqipëri

agsdix-smt3-settings-phone

+355 67 20 54 128

agsdix-smt2-mail

sales@logic.al

program për menaxhimin e hotelit

Program për hotelet dhe komplekset turistike për të menaxhuar rezervimet, check-in dhe check-out, parapagesat, pagesat dhe faturat si dhe klientët, objektet dhe shërbimet.

lehtësoni procesin e rezervimit

Regjistroni rezervimet e dhomave dhe kontrolloni cilat dhoma janë të lira ose jo. Menaxhoni lehtë check-in, check-out, pastrimin dhe mirëmbajtjen.

menaxhoni lehtë pagesat dhe faturat

Kontrolloni lehtë rezervimet, parapagesat, pagesat dhe faturat e krijuara. Menaxhoni pagesa të ndryshme sipas shërbimeve të ndryshme. Menaxhoni pagesa me monedha të ndryshme.

lehtësoni procesin e rezervimit

Kategorizoni objektet dhe shërbimet. Lehtësoni procesin e rezervimit për lloje klientësh qofshin ata individë apo grupe. Kontrolloni lehtë dhomat dhe mirëmbajtjen.

Artikujt

Artikujt pasurohen në sistem me specifikime, me informacion esktra si dhe me përbërje, apo receptura. Aplikohen çmime të ndryshme për periudha të ndryshme si për shembull në orë, ditë jave dhe kalendarike, periudha të ndryshme.

agsdix-smt2-people

Klientët

Klientët mund të identifikikohen me kartë. Krijohen çmimet të diferencuara për kategori klienti dhe zbritje në përqindje. Aksesoni statistika të detajuara faturimi, financiare, kontabël, ditar, gjëndje dhe pagesat për klientët prapambetur.

agsdix-fas fa-people-carry

Furnitorët

Programi identifikon dhe ruan të dhënat e furnitorëve dhe gjëndjen për secilin prej tyre. Gjithashtu mund të aksesoni statistika të detajuara faturimi, financiare, kontabël dhe ditar. Aksesoni pagesat përkatëse për furnitorët prapambetur.

agsdix-fas fa-file-invoice-dollar

Faturimet

Konfigurohet me tavolina dhe kamarierët mund të transferohen nga një tavolinë në tjetrën. Faturat plotësohen me specifika, me përmbledhje dhe zërat printohen në repartet përkatëse të prodhimit. Mundësohen shitjet me zbritje në përqindje, vlerë, dhe me njësi jo të plota. Lejohet anullimi i faturave.

agsdix-fas fa-warehouse

Magazina

Gjeni gjëndjen e artikujve në magazinë të paraqitur me gjithë kostot e saj. Skeda e magazinës/artikullit pasqyron veprimet për secilën magazinë. Rregullon gjëndjen e magazinave me inventar faktik. Gjeneron dokumentacionin përkatës si fletë hyrje apo fletë dalje.

agsdix-fas fa-chart-pie

Raporte

Aksesoni raporte për shitjet, klientët, furnitorët, stafin. Mund të aksesoni xhiro për kamarierë me porositë dhe faturat specifike të secilit, shitje ditore dhe rendiment prodhimi. Gjeneroni statistika mbi inventarin, mbi transaksione dhe fitimin e përllogaritur. Aksesoni dhe listë prezencat

Klientët Tanë

 
 

rreth nesh

logical është një kompani programesh për biznesin që operon në Tiranë që në Tetor 2012. Kompania ofron programe për bare, restorante, markete, disbtribucion dhe logjistikë për biznese të vogla, të mëdha dhe rrjete pakice e shumice. Në 2018 logical shtoi në portofolin e saj e-point, gamën e programeve për menaxhim bari dhe hoteli.

kontakt

agsdix-fas fa-map-marker-alt

rr. tish daija
kompleksi haxhiu
sh. 6 | kati 6 | ap. 32
1019 | tiranë | shqipëri

agsdix-smt3-settings-phone

+355 67 20 54 128

agsdix-smt2-mail

sales@logic.al

rreth nesh

logical është një kompani programesh për biznesin që operon në Tiranë që në Tetor 2012. Kompania ofron programe për bare, restorante, markete, disbtribucion dhe logjistikë për biznese të vogla, të mëdha dhe rrjete pakice e shumice. Në 2018 logical shtoi në portofolin e saj e-point, gamën e programeve për menaxhim bari dhe hoteli.

kontakt