webFLEX

program për distribucion, shpërndarje në terren, shitje dhe parashitje

pse ju duhet webFLEX

webFLEX është një program për distribucion, shitje në terren dhe parashitje. Nëse operoni në industrinë e distribucionit, programi ynë është esencial për të automatizuar shitjet në terren dhe monitoruar agjentët e shitjes. webFLEX mund të instalohet në çdo pajisje Android, smartphone apo tablet dhe integrohet me të gjitha sistemet financiare dhe ERP.

i lehtë për t’u përdorur nga agjentët

webFLEX ka një menu të thjeshtë për t’u naviguar dhe udhëzuar operatorët e shitjes në çdo hap të vizitave, takimeve apo shitjeve ditore. Mund të punojë offline në mungesë të internetit dhe sinkronizohet më vonë kur pajisja është sërish online në mënyrë që të mos ndërpriten operacionet e shitjeve.

monitoron agjentët dhe shitjet

Nga paneli i kontrollit, programi shoqërues flexBOARD për supervizorët dhe menaxherët, lejon monitorimin e të gjitha veprimeve të shitjeve. Të gjitha të dhënat si artikujt, çmimet, uljet, klientët dërgohen në webFLEX dhe të dhënat e shitjeve, porositë, vizitat, takimet, etj., dërgohen nga webFLEX në flexBOARD në kohë reale.

bluetooth, cloud dhe sistemet financiare

Agjentët mund të printojnë faturat në terren me printerat e lidhura me bluetooth. Të dhënat integrohen përmes një sistemi cloud me sistemet ERP dhe financiare si Alpha (Web, Business), Microsoft Dynamics NAV, F5 (Financa 5) .

agsdix-fas fa-clipboard-list

PROGRAMI I VIZITAVE

Aplikacioni udhëzon agjentët gjatë programit të përditshëm të vizitave dhe monitoron progresin e tyre.

agsdix-fas fa-box

GJËNDJE ARTIKUJSH

Agjentët mund të kontrollojnë gjëndjen e artikujve, porositë, shitjen, gjëndjen e mallit, gjatë ditës.

agsdix-fas fa-print

PRINTIM FATURASH

Lidhur me printerat bluetooth të cilat mund të printojnë porosi dhe fatura tvsh në terren.

agsdix-fas fa-id-card

TË DHËNAT E KLIENTIT

Mban informacionin e plotë të klientëve si historik të porosive, shitjeve, faturave dhe pagesave.

pse duhet të zgjidhni webFLEX

webFLEX është një program për distribucion, shitje në terren dhe parashitje. Agjentët mund të regjistrojnë takimet apo vizitat duke i shënuar ato në hartë, të aksesojnë artikujt dhe ekspozitorët për klientët, të kryejnë porositë, presin fatura, regjistrojnë pagesa, etj., gjithçka në terren. Programi integrohet me flexBOARD ku supervizorët mund të shohin shitjet e të gjithë agjentëve. Gjithashtu integrohet me mCORE, ku menaxherët mund të shohin raportet e shitjeve në mobile dhe tabletë kudo dhe kurdo.

Cilët janë klientët tanë?  (klikoni për më shumë)

Klientët tanë janë bizneset e shitjeve me shumicë në sektorin ushqimor ose jo ushqimor. Shikoni klientët që kanë besuar në produktin tonë.

webFLEX – program për distribucion

webFLEX është një program për shitje në terren për shitje me shumicë.