program për raporte në mobile

mCORE është një aplikacion për raporte për shitjet në terren. Programi ndihmon ekzekutivët e bizneseve të ndjekin shitjet në mënyrë më efektive në çdo kohë, vend dhe përmes telefonave të tyre celularë. 

merrni raporte të detajuara shitjesh

mCORE mbledh dhe raporton të dhëna mbi performancën e shitjeve që përndryshe humbet. Ndërsa programet financiare mbledhin të dhëna finale mbi shitjet, mCORE i kushton vëmendje detajeve të cilat mund të aksesohen në mënyrë direkte nga celulari.

analizoni performancën e shitjeve

mCORE krijon një pamje konkrete dhe të plotë sesi biznesi performon nga celulari. Aplikacioni akseson të dhëna mbi performancën e shitjeve, analizon dhe i krahason ato dhe krijon menjëherë raporte, grafikë dhe tabela.

bëhuni të parët në biznesin tuaj

mCORE është një zgjidhje perfekte për ekzekutivët e bizneseve në mënyrë që ata të ndjekin performancën e biznesit të tyre kudo ku janë dhe kurdo. Ekzekutivët e bizneseve mund të ndjekin performancën e shitjeve bazuar në zonë, operator shitjeje, kategori dhe kohë. Aplikacioni u kursen atyre kohë dhe u jep të gjithë informacionin për të cilin ata kanë nevojë për të drejtuar një biznes të suksesshëm.

KONFIGURIM PËRDORUESI

Aplikacioni konfigurohet me përdorues i cili mund të liçensohet ose çaktivizohet në distancë.

SHQIP & ANGLISHT

mCORE ofrohet në dy gjuhë për të lehtësuar përdorimin e tij për shqipfolës dhe anglishtfolës.

SHITJE PËR OPERATOR

Gjeneroni raporte për operatorë, për të parë cilët nga operatorët kanë qenë më të suksesshëm.

FATURAT E FUNDIT

Shikoni faturat e fundit që janë përpiluar nga operatorët me artikuj, vlerë, operator, datë dhe orë.

SHITJE PËR DITË

Gjeneroni grafik që tregon shitjet gjatë ditës së javës së fundit, duke treguar ditët më të suksesshme.

SHITJE PËR ORË

Gjeneroni grafik që tregon shitjet gjatë orëve të ditës së fundit, duke treguar oraret më të suksesshme.

SHITJE PËR NJËSI

Gjeneroni raport dhe grafik për të parë cilat njësi shitjeje kanë qenë më të suksesshme.

SHITJE PËR KATEGORI

Gjeneroni raport për të parë cilat kategori shitjeje kanë qenë më të shitura.

pse duhet të zgjidhni mCORE

mCORE është një aplikacion për raporte shitjeje në mobile. Programi është një aplikacion për smartphone e tableta Android dhe iOS. Ju mund ta shkarkoni si aplikacion në Google Play Store dhe iTunes App Store. mCORE raporton shitjet nga logiPOS. Është i përshtatshëm për menaxherët apo biznesmenët të cilët duan të dinë me siguri të plotë si po performon biznesi apo kompania e tyre në çdo moment dhe çdo vend.

Cilët janë klientët tanë?

Klientët tanë janë dyqanet me pakicë, marketet, supermarketet, rrjetet/zinxhirët e marketeve, baret, restorantet, kafeteritë, bizneset e shitjeve me shumicë, apo distribucionit.

mCORE – raporte shitjeje në mobile

mCORE është një program për raporte shitjesh në mobile dhe tabletë.