program për raporte në mobile

mCORE është një aplikacion për raporte shitjeje në mobile për shitjet me shumicë, distribucionin, parashitjet, dhe operacionet në terren. Me mCORE ju mund të ndiqni operacionet në terren në mënyrë efektive në çdo kohë dhe vend përmes raporteve & grafikëve në smartfonin tuaj. Monitoroni performancën e stafit, kategorive të artikujve dhe njësive të shitjeve, shitjet ditore & javore dhe faturat e fundit.

aplikacion android & iOS

mCORE është aplikacion i përshtatur për smartfonët që operojnë me sisteme operimi android apo iOS. Ju mund ta instaloni atë nga playstore dhe vendosni përdoruesin unik të krijuar për ju nga logical.

shikoni shitjet kudo & kurdo

mCORE merr të dhënat e shitjeve nga sistemet financiare në kohë reale përmes integrimit në cloud. Përmes mCORE ju mund të monitoroni shitjet dhe aspekte kyçe të performancës së biznesit tuaj, në çdo vend & kohë.

raporte & grafikë

Ju mund të monitoroni dhe krahasoni performancën e stafit, kategorive, orëve të ditës. Kontrolloni faturat e fundit dhe gjeneroni grafikë të shumëllojshëm për një pamje të plotë të shitjeve në biznesin tuaj.

PËRDORUES

Çdo përdorues është unik për pajisje dhe mund të liçensohet & deaktivizohet në distancë.

SHQIP & ANGLISHT

Aplikacioni ofrohet në dy gjuhë. Ju mund ta konfiguroni atë në Shqip ose Anglisht.

SHITJE PËR OPERATOR

Raport për të kontrolluar shitjet për secilin operator, dhe për të krahasuar performancën e tyre.

FATURAT E FUNDIT

Kontrolloni faturat e fundit të krijuara nga operatorët, me totale dhe detaje për secilën.

SHITJE PËR DITË

Raport për të kontrolluar shitjet totale të çdo dite në javën e fundit.

SHITJE PËR ORË

Raport për të kontrolluar shitjet totale të ditës së fundit, në çdo orë të ditës.

SHITJE PËR NJËSI

Raport për të kontrolluar shitjet për secilën njësi shitjesh dhe krahasuar ata me njëra tjetrën.

SHITJE PËR KATEGORI

Raport për të kontrolluar shitjet për secilën kategori artikujsh, dhe krahasuar kategoritë.

mCORE - raporte shitje në mobile

mCORE është një aplikacion për android dhe iOS për distribucionin për gjenerimin e raporteve dhe grafikëve të shitjes në kohë reale në smartfonin tuaj.