program për planifikim shitjesh në terren

flexBOARD është një program për distribucion për planifikim shitjesh dhe monitorim agjentësh. Është ndërtuar për të ndjekur, automatizuar dhe optimizuar transaksionet ditore të skuadrës së shitjes. Me flexBOARD ndiqni ecurinë e operacioneve të biznesit dhe krijoni dhe implementoni skema shitjeje dhe marketingu.

planifikimi i operacioneve

Me flexBOARD ju mund të planifikoni vizitat e agjentëve, buxhetin, ofertat dhe promocionet, targetin dhe KPI për agjentët e klientët. Caktoni detyra, skeduloni punët e agjentëve në terren, përcaktoni targete për shitjet, shumë lehtë dhe shumë thjeshtë

monitorimi e raportet

Me flexBOARD, ju mund të monitoroni sa janë realizuar targetet e përcaktuara për klientë, agjentë, shitje në përgjithësi. Aksesoni raporte të ndryshme që ju tregojnë me shifra, harta, grafikë, krahasime, etj. se si ka performuar biznesi në tërësi.

krijoni oferta e receta

Me flexBOARD ju mund të krijoni ose aplikoni receta të gatshme për oferta, ulje, promocione dhe t’i caktoni ato për agjentët, klientët, ditët që zgjidhni. Krijoni oferta në faturë, çmim, artikuj, sasi, zbritje për klientë, etj.

DASHBOARD

Kur hapni programin, shikoni me shifra dhe grafikë se si ka performuar biznesi.

MONITORIM AGJENTËSH

Tek moduli Agjentë gjeni itinerarin e përcaktuar për agjentët dhe se sa është përmbushur ai.

RAPORTE PËR KLIENTË

flexBOARD regjistron të dhënat & statistikat e të gjithë klientëve, përfshirë dhe vendndodhjen.

VEPRIME ME MAGAZINAT

Gjeni dhe bëni çdo veprim me magazinat si Transferta, Fletë Dalje, Urdhëra Shitjesh.

KRIJIM OFERTASH

Përdorni receta të gatshme ose krijoni receta të reja ofertash e promocionesh dhe caktojini ato.

PLANI I SHITJEVE

Vendosni targete për t’u arritur për klientë, agjentë, produkte, kategori, dhe periudha kohore.

PLANIFIKIM VIZITASH

Planifikoni vizitat që duhet të bëjnë agjentët nëpër klientë, në bazë kohe dhe frekuence.

RAPORTE

Gjeneroni çdo raport të mundshëm rreth shitjeve, agjentëve, klientëve, produkteve, kategorive, etj.

pse duhet të zgjidhni flexBOARD

flexBOARD është program për distribucion për planifikim shitjesh dhe monitorim agjentësh. Monitoroni shitjet në terren dhe merrni vendimet e duhura për biznesin tuaj. flexBOARD dhe webFLEX automatizojnë, formalizojnë dhe optimizojnë shitjet në terren. Agjentët mund të regjistrojnë të gjitha veprimet gjatë operacioneve të tyre në terren dhe supervizorët dhe menaxherët mund të monitorojnë kēto operacione. Ju mund të verifikoni performancën e agjentëve, suksesin me klientë të ndryshëm dhe të merrni vendimet e duhura për të menaxhuar një biznes të suksesshëm.

Cilët janë klientët tanë?

Klientët tanë janë biznese të mëdha të cilat operojnë në fusha të ndryshme të shitjes me pakicë, shumicë, distribucionit, etj. Ne japim zgjidhje logjistike për kompani të mëdha, por edhe ato to vogla, për automatizimin e operacioneve të magazinës.

flexBOARD – program për distribucion

flexBOARD është program për menaxhimin e shitjes me shumicë.