Program për rezervime dhe check-in check-out për hotelet

Program për rezervime dhe check-in check-out për hotelet Nëse keni një hotel, dhe nuk keni një program për të automatizuar procesin e rezervimeve dhe check-in, check-out, çfarë po prisni? logical sjell tek ju ePoint hoteleri, programin më të sofistikuar për...

Aplikacion për pagesat nga celulari

Aplikacion për pagesat nga celulari Në realitetin e ri të pandemisë dhe distancimit social, mënyra më e sigurtë për të paguar faturën qoftë në një bar-restorant, supermarket apo në terren në kontekstin e shitjeve me shumicë, është përmes aplikacionit të pagesave në...

Krijoni dyqanin tuaj online me platformën e re e-commerce logiSTORE

Krijoni dyqanin tuaj online me platformën e re e-commerce logiSTORE logical sjell tek ju produktin më të ri, platformën e-commerce logiSTORE, produkt më i vlefshëm për të gjithë ata që duan të shesin online. Ndërtoni dyqanin tuaj online me platformën tonë e-commerce,...