logical është çertifikuar nga AKSHI & DPT

logical është çertifikuar nga AKSHI & DPT logical ka marrë çertifikatën e lëshuar në mënyrë të përbashkët nga DPT dhe AKSHI. Me këtë çertifikatë logical përfiton të drejtën e tregtimit të zgjidhjeve software (programeve & aplikacioneve) që janë çertifikuar....

Covid-19: Të vërtetat dhe gënjeshtrat sipas OBSH

Covid-19: Të vërtetat dhe gënjeshtrat sipas OBSH Pandemia e Covid-19 ka shkaktuar një ndryshim të skajshëm në mënyrën tonë të jetesës. Shumë prej nesh jemi të stresuar në ankth për shëndetin tonë si dhe të prindërve apo të dashurve tanë. Që në fillim të hapjes së...

Masat e marra në logical për parandalimin e Covid-19

Masat e marra në logical për parandalimin e Covid-19 Në logical, e marrim pandeminë e Covid-19 dhe mbrojtjen e punonjësve tanë, familjarëve të tyre, klientëve tanë dhe të gjithë komunitetit që na rrethon, shumë seriozisht. Në muajt e parë të pandemisë gjatë...

#TiJeHero

#TiJeHero Në kushtet e pandemisë, ndërsa shumë prej nesh mund të punojnë nga shtëpia, të tjerët, ata njerëz të cilët ofrojnë shërbime esenciale për të gjithë ne, janë të detyruar të dalin nga shtëpia. Në këto kushte këta punonjës esencialë për të gjithë ne, vënë veten...

Si të punojmë nga shtëpia në kohën e COVID-19

Si të punojmë nga shtëpia në kohën e COVID-19 Si kompani B2B, puna jonë në logical është e varur në mënyrë direkte tek bizneset e shitjes me pakicë, bar-restorantet, dhe distribucionit me të cilat ne operojmë. Rregullat e marra nga qeveria për të parandaluar përhapjen...