program për CRM, marketing & raportim

logiMARK është një program për marketing dhe CRM për bare, restorante, kafene dhe zinxhirë të këtij lloji. Me logiMARK ju mund të aplikoni skema shitjeje dhe marketingu si bundle packs, voucher, kupona, happy hour, etj. Këto skema mund t’i aplikoni për një ose disa dyqane, një apo disa rajone, zona, qytete të biznesit tuaj.

krijo e apliko receta

Me logiMARK ju mund të aksesoni receta të gatshme për të aplikuar zbritje, happy hour dhe voucher, ose mund të krijoni vetë receta në pak hapa, ku nëse plotësohen disa kushte për blerjen, ofrohet ulje apo ofertë sipas specifikimeve të dhëna nga ju.

crm & karta besnikërie

Rrisni besnikërinë konsumatore përmes CRM, moduli i menaxhimit të kartelave të klientëve. Ju mund të jepni karta besnikërie klientëve, t’i shpërbleni me sistem pikësh, dhe të aksesoni në program blerjet që ata kanë bërë me të dhëna e statistika.

monitorim & raportim

Me logiMARK mund edhe të gjeneroni raporte për klientët dhe shitjet, si frekuenca e klientëve, voucher status, receta vs shitje dhe shitje sipas recetave. Me më shumë informacion rreth suksesit të recetave, ju mund të merrni vendime për oferta të reja.

RECETA TË GATSHME

Formate të gatshme për të aplikuar oferta për artikull, faturë apo klient.

BUNDLE PACK

Kombinoni artikuj nga kategori të ndryshme dhe shitini me ulje për të rritur shitjet.

HAPPY HOUR

Aplikoni çmime me ulje në një kohë specifike të ditës. Mund të zgjidhni dhe për cilët klientë.

KARTA BESNIKËRIE

Shpërbleni klientët me sistem pikësh përmes kartave të besnikërisë.

ZBRITJE & VOUCHER

Krijoni zbritje apo voucher në artikuj, kategori apo faturë për të shpërblyer klientët.

BLI NË X PËRFITO NË Y

Skema shpërblimi ku nëse klienti ble në kategorinë x, ai përfiton në kategorinë y.

KATALOGË

Krijoni katalogë me çmime preferenciale për një listë artikujsh, për një periudhë të caktuar.

EVENTE SPECIALE

Shpërbleni klientët duke i ofruar
zbritje në faturë për evente të
veçanta si për shembull ditëlindje.

logiMARK - program për CRM, marketing & raportim

logiMARK është program për menaxhimin e klientëve, marketingut dhe raporteve për bare, restorante, kafene, e rrjete të këtij lloji.